Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

Trắc nghiệm Địa 8 bài 22 có đáp án

Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học môn Địa lí bài 22 Việt Nam - đất nước, con người, VnDoc gửi tới các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 8 bài Việt Nam - đất nước, con người cho các em tham khảo luyện tập. Tài liệu dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 22: Việt Nam - đất nước, con người gồm 10 câu hỏi kèm theo đáp án hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Địa lí 8 tại nhà cũng như nâng cao kết quả học tập lớp 8.

 • Câu 1.

  Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm

 • Câu 2.

  Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm

 • Câu 3.

  Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào?

 • Câu 4.

  Việt Nam không chung đường biên giới trên đất liền với nước

 • Câu 5.

  Yếu tố quan trọng nhất giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối ASEAN là do

 • Câu 6.

  Dựa vào bảng 22. 1 và cho biết tỉ trọng ngành kinh tế nào có xu hướng giảm dần?

  Nông nghiệp

  Công nghiệp

  Dịch vụ

  1990

  2000

  1990

  2000

  1990

  2000

  38,74

  24,30

  22,67

  36,61

  38,59

  39,09

  Bảng 22.1. Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm 2000 (đơn vị %)

 • Câu 7.

  Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là

 • Câu 8.

  Nước ta đã khôi phục và phát triển mạnh mẽ các ngành then chốt:

 • Câu 9.

  Dựa vào bảng cho biết:

  Tỉ trọng ngành kinh tế có xu hương giảm dần là:

 • Câu 10.

  Tại sao từ khi đổi mới đến nay, hoạt động nội thương đã phát triển rất nhanh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 38
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lí 8

Xem thêm