Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5

Trắc nghiệm GDQP 11 bài 5

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5 Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và CKC. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm GDQP 11 bài Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Câu 1. Thực chất của ngắm bắn là gì?

a. Xác định góc bắn và hướng bắn cho súng

b. Xác định cự li bắn

c. Xác định mục tiêu định bắn

d. Xác định điểm định bắn trúng

Câu 2. Đưa quĩ đạo của đường đạn vào điểm định bắn trúng trên mục tiêu là quá trình thực hiện động tác gì?

a. Ngắm bắn

b. Chuẩn bị bắn

c. Điều chỉnh điểm bắn trúng

d. Ngắm cơ bản

Câu 3. Bản chất của ngắm bắn là xác định:

a. Cự li và phần tử bắn

b. Đặc điểm và tính chất mục tiêu

c. Tư thế bắn và số lượng đạn

d. Góc bắn và hướng bắn cho súng

Câu 4. Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên khe ngắm đến diểm nào trên đầu ngắm?

a. Chính giữa khe thước ngắm

b. Chính giữa đầu ngắm

c. Chính giữa mép trên đầu ngắm

d. Chính giữa mục tiêu

Câu 5. Nội dung nào sau đây, nếu tạo thành đường thẳng với mắt người ngắm để tạo nên đường ngắm cơ bản?

a. Mép trên khe ngắm, chính giữa đầu ngắm

b. Chính giữa mép trên khe ngắm đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm

c. Giữa khe ngắm, chính giữa mép trên đầu ngắm

d. Thước ngắm, đầu ngắm, miệng nòng súng

Câu 6. Đường ngắm đúng là đường thẳng từ mắt người ngắm qua

a. Chính giữa đầu ngắm đến chính giữa mục tiêu

b. Chính giữa mép trên khe ngắm đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm đến điểm định bắn trúng

c. Khe ngắm, đầu ngắm đến chính giữa mục tiêu

d. Qua khe ngắm súng điểm ngắm đúng

Câu 7. Đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên khe ngắm đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm là gì?

a. Đường ngắm đúng

b. Đường ngắm chuẩn

c. Đường ngắm cơ bản

d. Đường ngắm sơ bộ

Câu 8. Thời cơ nào tốt nhất để người bắn thực hiện động tác bóp cò?

a. Khi đầu ngắm đã ở giữa khe ngắm, nhìn thấy mục tiêu

b. Đã lấy được chính xác đường ngắm đúng

c. Đã lấy được chính xác đường ngắm cơ bản

d. Khi hết thời gian chuẩn bị bắn

Câu 9. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào sai lệch ảnh hưởng lớn nhất đến bắn trúng?

a. Đường ngắm cơ bản

b. Ngắm sai điểm ngắm đúng

c. Mặt súng không thăng bằng

d. Tư thế động tác bắn

Câu 10. Muốn bắn trúng mục tiêu khi bắn súng phải có 3 yếu tố nào?

a. Có thước ngắm chuẩn; có điểm ngắm đúng; có đường cơ bản

b. Có thước ngắm đúng; có điểm ngắm đúng; có đường ngắm đúng

c. Có thước ngắm phù hợp; có điểm ngắm chuẩn; có đường ngắm tốt

d. Có thước ngắm 3; có điểm ngắm giữa; có đường ngắm tốt

Câu 11. Có mấy động tác khi bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC?

a. Đứng bắn; Quỳ bắn; Nằm bắn

b. Bắn liên thanh; Bắn phát một; Bắn lí thuyết

c. Đứng bắn; Bắn ban đêm; Bắn chiến đấu

d. Đứng bắn; Bắn ban đêm; Quỳ bắn; Nằm bắn

Câu 12. Động tác nằm bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC vận dụng trong trường hợp nào?

a. Tình hình ta, địa hình không cho phép

b. Tình hình địch, địa hình không cho phép

c. Tình hình khu vực không cho phép

d. Tình hình ta, địa hình cho phép

Câu 13. Động tác nằm bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC vận dụng trong trường hợp nào?

a. Đây là động tác bắt buộc trong học tập

b. Là động tác quy định trong huấn luyện bắn súng

c. Trong học tập, được lệnh của người chỉ huy

d. Trong học tập, nếu điều kiện địa hình cho phép

Câu 14. Khẩu lệnh của động tác nằm chuẩn bị bắn súng tiểu liên AK như thế nào?

a. “ Nằm bắn”

b. “ Nằm chuẩn bị ”

c. “ Nằm chuẩn bị bắn”

d. “ Chuẩn bị bắn”

Câu 15. Tư thế của động tác nằm chuẩn bị bắn súng tiểu liên AK gồm mấy cử động?

a. 1 cử động

b. 2 cử động

c. 3 cử động

d. 4 cử động

Câu 16. Bắn súng tiểu liên AK gồm các động tác nào?

a. Giương súng, ngắm và bóp cò

b. Chuẩn bị súng, ngắm và bóp cò

c. Lên đạn, ngắm và bóp cò

d. Lấy đường ngắm và bóp cò

Câu 17. Để có kết quả cao trong bắn súng tiểu liên AK, động tác bóp cò Phải thực hiện như thế nào?

a. Bóp cò nhanh, đều, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

b. Bóp cò êm, đều, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

c. Bóp cò đột ngột, đều, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

d. Bóp cò đều, dứt khoát, thẳng trục nòng súng về sau tới khi đạn nổ

Câu 18. Động tác giương súng khi bắn súng tiểu liên AK gồm những yêu cầu gì?

a. Bằng, chắc, đều, êm

b. Bằng, chắc, đều, bền

c. Bền, chắc, đều, ổn định

d. Vững, chắc, đều, êm

Câu 19. Trong quá trình bắn súng tiểu liên AK, lực giữ và ghì súng của hai tay không tăng lên cũng không giảm đi đáp ứng yêu cầu gì?

a. Êm

b. Ổn định

c. Bền

d. Chắc

Câu 20. Trong quá trình bắn súng tiểu liên AK, mặt súng phải thăng bằng đáp ứng yêu cầu gì?

a. Êm

b. Ổn định

c. Bền

d. Bằng

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5 Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC. Bài viết gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm về môn GDQP 11 bài 5. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc học tập tốt hơn môn GDQP lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu được VnDoc.com biên soạn và tổng hợp, mời các bạn tham khảo môn Toán lớp 11, môn Ngữ văn lớp 11, môn Tiếng Anh lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 11 Xem thêm