Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 1

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 1 Đội ngũ đơn vị vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết tổng hợp lại những câu hỏi trắc nghiệm về bài 1 Đội ngũ đơn vị môn GDQP lớp 11 để gửi tới bạn đọc. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc học tập tốt hơn và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trắc nghiệm GDQP 11 bài 1 Đội ngũ đơn vị

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

Câu 2. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 3. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 4. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 5. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 6. Khi kiểm tra gióng hàng, tiểu đội trưởng phải làm như thế nào?

a. Nghiêng đầu để kiểm tra theo chuẩn

b. Bước qua phải hoặc qua trái 5 bước

c. Thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra

d. Đứng tại chỗ để kiểm tra toàn đội hình

Câu 7. Đội hình tiểu đội có đội hình nào?

a. Thành 3 hàng dọc

b. 2 hàng ngang, 2 hàng dọc

c. 3 hàng ngang, 2 hàng dọc

d. 3 hàng dọc, 2 hàng ngang

Câu 8. Đội hình nào phải thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc

c. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

Câu 9. Đội hình nào không thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

c. Đội hình trung đội đội 3 hàng ngang

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

Câu 10. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng ngang như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng ngang- Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng ngang- Tập hợp”

c. “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng ngang- tập hợp”

Câu 11. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng ngang như thế nào?

a. “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X 2 hàng ngang - Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng ngang - Tập hợp”

Câu 12. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng dọc - Tập hợp”

Câu 13. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

Câu 14. Đội hình tiểu đội gồm những đội hình nào ?

a. 1 hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 hàng dọc

b. 3 hàng ngang; 3 hàng dọc

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc

d. 3 hàng dọc; 4 hàng dọc

Câu 15. Tiểu đội hàng ngang có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 2 hàng ngang

c. 3 hàng ngang

d. Không có đội hình hàng ngang

Câu 16. Tiểu đội hàng dọc có đội hình nào?

a. 5 hàng dọc

b. 4 hàng dọc

c. 2 hàng dọc

d. Không có đội hình hàng dọc

Câu 17. Đội hình nào sau đây phải thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 2 hàng ngang

c. Tiểu đội 2 hàng dọc

d. Trung đội 2 hàng dọc

Câu 18. Chiến sĩ nào làm chuẩn khi giãn đội hình tiểu đội 1 hàng dọc?

a. Tiểu đội trưởng

b. Chiến sĩ đứng đầu hàng ( số 1)

c. Chiến sĩ đứng cuối hàng

d. Chiến sĩ đứng giữa hàng

Câu 19. Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 1 hàng dọc

c. Trung đội 1 hàng dọc

d. Tiểu đội 2 hàng ngang

Câu 20. Trung đội hàng ngang không có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 3 hàng ngang

c. 2 hàng ngang

d. 1 hàng ngang

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 1 Đội ngũ đơn vị. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã có thể trau dồi thêm kiến thức về bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm rồi đúng không ạ. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục Quốc phòng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 11 với các môn Toán lớp 11, Ngữ văn lớp 11, Tiếng Anh lớp 11 ...

Đánh giá bài viết
1 924
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 11 Xem thêm