Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Uy-lit-xơ trở về

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Uy-lit-xơ trở về vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, quý thầy cô có thêm tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu 1: Ai thường được coi là tác giả của hai sử thi I-li-at và Ô-đi-xê?

a. Hômerơ b. La Phôngten

c. Edôp d. Anđecxen

Câu 2: Sử thi Ô-đi-xê là tác phẩm nổi tiếng của nước nào?

a. Ấn Độ. b. Hy Lạp. c. Ai Cập. d. Italia.

Câu 3: Nhà thơ Hô-me-rơ quê quán ở đâu?

a. Đất I-ô-ni ven bờ biển Tiểu Á.

b. Đất I-ô-ni ven bờ biển Tây Á.

c. Đất I-ô-ni ven bờ biển Đông Á.

d. Đất I-ô-ni ven bờ biển Bắc Á.

Câu 4: Nhà thơ Hô-me-rơ sống vào khoảng thời gian nào?

a. Thế kỉ thứ IX, thế kỉ thứ VIII sau Công nguyên.

b. Thế kỉ thứ X, thế kỉ thứ IX trước Công nguyên.

c. Thế kỉ thứ IX, thế kỉ thứ VIII trước Công nguyên.

d. Thế kỉ thứ X, thế kỉ thứ IX sau Công nguyên.

Câu 5: Tác phẩm Ô-đi-xê gồm bao nhiêu câu thơ, và được chia làm mấy khúc ca?

a. 12.110 câu thơ đôi, 24 khúc ca.

b. 13.110 câu thơ, 24 khúc ca.

c. 12.120 câu thơ, 24 khúc ca.

d. 12. 110 câu thơ, 24 khúc ca.

Câu 6: Trong tác phẩm Ô-đi-xê, sau khi chiến thắng thành Tơ-roa, Uy-lit-xơ đã phải lênh đênh bao nhiêu năm mới về tới quê nhà?

a. 20 năm. b. 10 năm. c. 15 năm. d. 12 năm.

Câu 7: Tên nhân vật nào sau đây không có trong đoạn trích “Uy-lit-xơ trở về”?

a. Ơ-ri-clê b.Tê-lê-mac c. Ca-lip-xô d. Pê-nê-lốp

Câu 8: Nhân vật chính trong đoạn trích “Uy-lit-xơ trở về” là ai?

a. Uy-lit-xơ và Pê-nê-lốp.

b. Uy-it-xơ, Pê-nê-lốp và Ơ-ri-clê.

c. Pê-nê-lốp và Ơ-ri-clê.

d. Uy-lit-xơ, Pê-nê-lốp và Tê-lê-mac.

Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

“Hình tượng Uy-lit-xơ là biểu tượng về sức mạnh của ………,………..,nghị lực của con người cùng với khát vọng tìm hiểu, chinh phục thế giới xung quanh và niềm mơ ước một cuộc sống hòa bình, văn minh, hạnh phúc.”

a. Trí khôn, ý chí. b. Thông minh, ý chí. c. Tinh thần, ý chí. d. Trí tuệ, ý chí.

Câu 10: Uy-li-xơ trước khi tham gia đánh thành Tơ-roa, chàng đã làm gì? ở đâu?

a. Làm vua ở đảo I-tác, thuộc A-cai.

b. Làm vua ở đất A-cai.

c. Quan lớn ở đất I-tác, thuộc A-cai.

d. Nhà quý tộc ở đất I-tác, thuộc A-cai.

Câu 11: Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” là khúc ca thứ mấy trong tác phẩm sử thi Ô-đi-xê?

a. XXII b. XXIV c. XXIII d. XXVI

Câu 12: Lời nhận xét về Uy-lít-xơ: “trông người đẹp như một vị thần là của ai?

a. Nhũ mẫu Ơ-ric-lê. b. Người kể truyện.

c. Pê-nê-lốp. d. Tê-lê-mac.

Câu 13: Ai đã nói với Pê-nê-lốp rằng nàng là một người “tàn nhẫn và lòng độc ác quá chừng”?

a. Tê-lê-mac. b. Uy-lit-xơ. c. Ơ-ric-lê. d. Người kể chuyện.

Câu 14: Chiếc giường mà Pê-nê-lốp thử chồng có gì đặc biệt?

a. Chiếc giường được nạm bằng vàng bạc và ngà.

b. Chân giường được làm bằng cây ô-liu có thể di chuyển được.

c. Một cái chân giường được làm cố định bằng gốc cây ô-liu.

d. Do chính tay Uy-lic-xơ và Pê-nê-lốp làm nên.

Câu 15: Chiếc giường mà Pê-nê-lốp thử chồng do ai làm nên?

a. Do Uy-lit-xơ và Pê-nê-lốp cùng làm.

b. Do gia nhân giúp Uy-lit-xơ làm.

c. Do thần linh giúp Uy-lit-xơ làm.

d. Do chính tay Uy-lit-xơ tự làm.

Câu 16: Tác phẩm “Ô-đi-xê” được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ:

a. Thận trọng b. Trang trọng c. Giản dị. d. Chọn lọc.

Câu 17: Hình tượng Uy-lit-xơ chính là sự lí tưởng hóa:

a. Sức mạnh kì diệu của trí tuệ con người.

b. Năng lực kì diệu của sức mạnh con người.

c. Ý chí kì diệu của trí tuệ con người.

d. Lòng chung thủy kì diệu của tâm hồn con người.

Câu 18: Tâm trạng của Uy- lit- xơ trước những người thân khi trở về là:

a. Thất vọng giận dữ b. Chán chường buồn tủi

c. Bình tĩnh tự tin d. Vội vàng nôn nóng

Câu 19: Tâm trạng của Pênêlốp khi nói với người nhũ mẫu “Già ơi, già hãy khoan hí hửng reo cười” như thế nào?

a. Mong chờ b. Nghi hoặc

c. Tự ghìm lòng mình. d. Hạnh phúc tột độ.

Câu 20: Dòng nào nói đúng quy mô sử thi Ô-đi-xê?

a. Dài 12.110 câu thơ đôi chia làm 24 khúc ca.

b. Dài 12.110 câu thơ và chia làm 24 khúc ca.

c. Dài 13.110 câu thơ và chia làm 24 khúc ca.

d. Dài 13.110 câu thơ đôi và chia làm 24 khúc ca.

Câu 21: Uy –lit –xơ được coi là biểu tượng về điều gì?

a. Sức mạnh và vẻ đẹp của thể chất c. Khát vọng phiêu lưu mạo hiểm

b. Sức mạnh và vẻ đẹp của trí tuệ d. Lòng thương yêu say đắm

Câu 22: Khi bước xuông lầu để gặp Uylitxơ tâm trạng của Pênêlốp như thế nào?

a. Vui mừng. b. Phân vân. c. Hớn hở. d. Lo lắng.

Câu 23: Đoạn “Uylitxơ trở về” nằm ở khúc ca thứ mấy trong sử thi Ôđixê?

a. Khúc ca 21 b. Khúc ca 22 c. Khúc ca 23 d. Khúc ca 24

Câu 24: Uy-lit-xơ đã giết chết bao nhiêu tên cầu hôn?

a. 109 tên. b. 108 tên. c. 106 tên. d. 107 tên

Câu 25: Nhận định nào đúng nhất khi nói về tác giả của sử thi Ô-đi-xê?

a. Hô-me-rơ là nhà thơ Hy lạp, sinh ở đất I-ô-ni,ven bờ biển Tiểu Á.

b. Hô-me-rơ là nhà thơ Hy lạp, sinh ở đất I-ô-ni,ven bờ biển Bắc Á.

c. Hô-me-rơ là nhà thơ Ai Cập sinh ở đất I-ô-ni ven bờ biển Tiểu Á.

d. Hô-me-rơ là nhà thơAi Cập, sinh ở đất I-ô-ni ven bờ biển Bắc Á.

Câu 26: Nhận định nào không đúng khi nói về tác giả Hô-me-rơ?

a. Là một nhà thơ nổi tiếng của Hi Lạp thế kỉ IX-VIII.

b. Sinh ra ở đất I-ô-ni, ven bờ biển Tiểu Á.

c. Là một nghệ nhân mù.

d. Là cha đẻ của hai thiên sử thi nổi tiếng thế giới: I-li-at và Ô-đi-xê.

Câu 27: Ba nhân vật Ơ-ri-clê, Tê-lê-mac và Pê-nê-lốp đều có những lời ca ngợi giống nhau về phẩm chất của Uy-lit-xơ. Đó là lời ca ngợi nào?

a. Mưu trí. b. Thông minh. c. Kiên trì. d. Khôn ngoan.

Câu 28: Vẻ đẹp của Pê-nê-lôp là vẻ đẹp kiên trinh. Vẻ đẹp ấy thể hiện qua hành vi, thái độ, tư thế. Cụ thể là:

a. Tư thế ung dung bình tĩnh - vội vàng nôn nóng - phép thử” bí mật chiếc giường”.

b. Thái độ hấp tấp trong ứng xử - mất bình tĩnh - phép thử “bí mật chiếc giường”.

c. Thái độ thận trọng - không được bình tĩnh - phép thử “ bí mật chiếc giường”.

d. Thái độ thận trọng trong ứng xử - bình tĩnh - phép thử “ bí mật chiếc giường”.

Câu 29: Tác giả của hai sử thi I-li-at và Ô-đi-xê sống vào khoảng thời gian nào?

a. Thế kỉ X – IX tr CN b. Thế kỉ IX –VIII tr CN

c. Thế kỉ VIII – VII tr CN d. Thế kỉ VII –VI tr CN

Câu 30: Sử thi Ô-đi-xê kể lại chuyện gì?

a. Câu chuyện về Uylixơ hạ thành Tơroa

b. Câu chuyện về cuộc trở về quê hương của Ô-đi-xê-uy sau khi hạ thành Tơroa

c. Câu chuyện kể về mưu kế đánh thành Tơroa của Ô-đi-xê

d. Câu chuyện kể về sự dũng cảm và mưu trí của Uylitxơ

Câu 31: Chủ đề chính của Ô-đi-xê là gì?

a. Chinh phục thiên nhiên để khai sáng, mở rộng giao lưu của người Hi Lạp cổ

b. Chiến tranh mở rộng bờ cõi của người Hi Lạp cổ

c. Chiến tranh mở rộng và chinh phục thiên nhiên của người Hi Lạp cổ

d. Chiến tranh mở rộng bờ cõi và thu nhiều của cải, nô lệ của người Hi Lạp cổ

Câu 32: Tại sao Pênêlôp không tin Uylitxơ đã trở về?

a. Vì sau hai mươi năm chờ đợi, nàng nghĩ rằng chàng đã chết

b. Vì nàng nghĩ nếu là Uylitxơ thật thì cũng không thể đánh tan 108 kẻ cầu hôn

c. Nàng nghĩ câu chuyện của nhũ mẫu Ơcrilê kể chỉ là do “ý định huyền bí của thần linh bất tử”

d. Các ý nghĩ trên của Pênêlôp đều đúng

Câu 33: Khi bước xuống lầu để gặp Uylitxơ tâm trạng của Pênêlôp như thế nào?

a. Phân vân, vui mừng b. Lo lắng, phân vân

c. Vui mừng, hớn hở d. Lo lắng, buồn phiền

Câu 34: Chi tiết nào dưới đây không miêu tả thái độ của Pênêlôp khi vừa gặp Uylitxơ?

a. Ngồi lặng thinh trước mặt Uylitxơ b. Lòng sửng sốt

c. Đăm đăm âu yếm nhìn chồng d. Nở nụ cười hạnh phúc

Câu 35: Từ nào không có trong lời của Têlêmac trách mẹ?

a. Tàn nhẫn b. Độc ác

c. Sắt đá d. Thâm hiểm

Câu 36: Nhân vật Pênêlôp luôn được nhắc đến với phẩm chất nào?

a. Thận trọng b. Mưu trí

c. Khôn ngoan d. Sáng suốt

Câu 37: Vì sao Pênêlôp đem chiếc giường chứ không phải vật khác để thử thách Uylitxơ?

a. Vì chiếc giường có bí mật riêng mà chỉ có hai người biết

b. Vì chiếc giường gắn liền với tình nghĩa vợ chồng

c. Vì nàng luôn nhớ đến người chồng suốt hai mươi năm xa cách

d. Vì chiếc giường có bí mật riêng, gắn liền tình nghĩa với người chồng xa cách hai mươi năm mà nàng luôn chờ đợi

Câu 38: Chi tiết nào không miêu tả thái độ của Pênêlôp khi nhận ra Uylitxơ?

a. Bủn rủn chân tay

b. Chạy lại, nước mắt chan hòa

c. Ôm lấy cổ chồng, hôn lên trán chồng

d. Khóc nức nở, không nói được một lời

Câu 39: Trong đoạn trích, biện pháp nghệ thuật nào không sử dụng để khắc họa tính cách nhân vật?

a. Xây dựng hoàn cảnh đầy kịch tính

b. Miêu tả tâm lí nhân vật qua dáng diệu, cử chỉ, cách ứng xử…

c. Phân tích, mổ xẻ tâm lí nhân vật

d. Xây dựng đối thoại của nhân vật thành những đoạn thuyết lí hoàn chỉnh

Câu 40: Niềm hạnh phúc đoàn viên của vợ chồng Uylitxơ được so sánh với hình ảnh gì?

a. Đất liền và đại dương

b. Thần biển Pôdêiđông và những người đi biển

c. Niềm hạnh phúc của những người đi biển bị đắm thuyền sống sót trở về đất liền

d. Niềm hạnh phúc của những người đi biển chiến thắng đại dương

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 10

1a, 2b, 3a, 4c, 5d, 6b, 7c, 8a, 9d, 10a, 11c, 12b, 13a, 14c, 15d, 16b, 17a, 18c, 19c, 20b, 21b, 22b, 23c, 24b, 25a, 26a, 27d, 28d, 29b, 30b, 31a, 32d, 33b, 34d, 35d, 36a, 37d, 38d, 39c, 40c.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài - Uy-lit-xơ trở về. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những nội dung chính của bài học cũng như trau dồi được kiến thức rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Ngữ văn lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 10, Địa lý lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 8.657
Sắp xếp theo
    Ngữ văn lớp 10 Xem thêm