Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 1 - Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng - Phần 1

Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng - Phần 1 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập tại nhà, củng cố các kiến thức đã học, ôn luyện giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chương 1 - Phần 1

Câu 1: Điền số vào chỗ chấm sau:

1000; 3000; 5000; .....; 9000

A. 4000

B. 6000

C. 7000

D. 8000

Câu 2: Cho chữ số sau: 86583. Cách đọc nào sau đây là đúng?

A. tám sáu nghìn tám mươi ba

B. tám mươi sáu nghìn năm trăm linh ba

C. tám mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi ba

D. tám nghìn sáu trăm tám mươi ba

Câu 3: Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng?

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 89 219

B. 98 219

C. 89 129

D. 89 921

Câu 4: Thực hiện phép tính sau rồi chọn đáp án đúng?

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 10 639

B. 11 372

C. 10 356

D. 11 327

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ ba chấm: 25 346 ... 25 643

A. >

B. =

C. <

D. không có dấu nào

Câu 6: Trong dãy số sau, số nào là số lớn nhất: 86497; 89645; 82689; 87999

A. 86497

B. 89645

C. 82689

D. 87999

Câu 7: Một quả trứng vịt có giá 3400 đồng. Hỏi 6 quả trứng vịt có giá bao nhiêu?

A. 20 200 đồng

B. 20 300 đồng

C. 20 400 đồng

D. 20 500 đồng

Câu 8: Tìm x biết: x + 631 = 743

A. x = 112

B. x = 113

C. x = 114

D. x = 115

Câu 9: Các bạn học sinh xếp thành 7 hàng như nhau. Biết 4 hang có 52 bạn. Hỏi 7 hàng có bao nhiêu bạn?

A. 88 bạn

B. 89 bạn

C. 90 bạn

D. 91 bạn

Câu 10: Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ... = .....

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là:

A. 185 : 5 = 37; 37

B. 185 : 5 = 39; 39

C. 185 : 5 = 47; 47

D. 185 : 5 = 27; 27

Câu 11: Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ...., lớp......

A. trăm nghìn, nghìn

B. chục nghìn, nghìn

C. nghìn, nghìn

D. trăm nghìn, đơn vị

Câu 12: Viết thành tổng các câu sau. Hãy chọn câu trả lời đúng?

75387 = .........

A. 70000 + 5000 + 300 + 80 + 7

B. 7000 + 5000 + 30 + 80 + 7

C. 70000 + 5000 + 30 + 800 + 7

D. 7000 + 5000 + 3000 + 80 + 7

Câu 13: Trong các hình dưới đây, hình nào có chu vi lớn nhất?

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. hình vuông A

B. hình chữ nhật B

C. hình chữ nhật C

D. hình chữ nhật D

Câu 14: Số "một trăm linh năm triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi sáu" viết là:

A. 105 896 746

B. 105 869 746

C. 105 896 764

D. 150 896 746

Câu 15: Điền kết quả đúng vào dấu ba chấm?

2 yến 5kg = .... kg

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Câu 16: Con voi cân nặng 2 tấn 9 tạ. Con bò nhẹ hơn con voi 27 tạ. Hỏi con voi và con bò nặng bao nhiêu tạ?

A. 30 tạ

B. 32 tạ

C. 31 tạ

D. 33 tạ

Câu 17: Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ....

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 18: Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp 1 như sau: Lớp 1A là 33 học sinh, lớp 1B là 35 học sinh, lớp 1C là 32 học sinh, lớp 1D là 36 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

A. 27 học sinh

B. 68 học sinh

C. 34 học sinh

D. 45 học sinh

Câu 19: Điền dấu thích hợp vào dấu ba chấm?

20 102 754 ... 20 120 754

A. <

B. >

C. =

D. không có dấu nào

Câu 20: Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là .....

A. 390

B. 380

C. 4390

D. 480

Đáp án: Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chương 1 - Phần 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

C

A

B

C

B

C

A

D

A

A

A

B

A

D

C

A

C

A

A

Ngoài Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 1 - Phần 1, VnDoc còn giúp các bạn giải VBT Toán lớp 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
12 4.064
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán lớp 4

    Xem thêm