Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 2 - Phần 4

Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 2 - Phần 4 Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, luyện tập tại nhà, củng cố các kiến thức đã học, ôn luyện giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chương 2 - Phần 4

Câu 1: Xem đồng hồ và chọn đáp án đúng:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 3 giờ 55 phút

B. 11 giờ 20 phút

C. 4 giờ kém 5 phút

D. A và C đúng

Câu 2: Chọn kết quả đúng điền vào chỗ chấm: 85 + 99 + 1 = ..........

A. 100

B. 140

C. 175

D. 185

Câu 3: Chọn cách tính thuận tiện nhất: 65 + 35 + 88 + 12 = ..........

A. (65 + 12) + (35 + 88) = 77 + 123 = 200

B. (65 + 88) + (35 + 12) = 153 + 47 = 200

C. (65 + 35) + (88 + 12) = 100 + 100 = 200

D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Thực hiện phép tính: 8279 + 173 = .........

A. 8451

B. 8452

C. 8542

D. 8541

Câu 5: Nếu m = 7, n = 8 thì m x n = ..........

A. 7 x 8 = 64

B. 7 x 8 = 56

C. 7 x 8 = 72

D. 7 x 8 = 59

Câu 6: Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

A. 166 950 000 đồng

B. 176 950 000 đồng

C. 156 950 000 đồng

D. 186 950 000 đồng

Câu 7: Tính giá trị của c + d nếu: c = 10 và d = 25;

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

Câu 8: Chọn cách tính thuận tiện nhất: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9= .............

A. (1 + 8) + (3 + 2) + ( 4 + 5) + (6 + 7) + 9 = 45

B. (1 + 7) + (3 + 4) + ( 2 + 5) + (6 + 8) + 9 = 45

C. (1 + 2) + (3 + 4) + ( 5 + 6) + (7 + 8) + 9 = 45

D. (1 + 9) + (2 + 8) + ( 3 + 7) + (4 + 6) + 5 = 45

Câu 9: Hình 2 có:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. góc bẹt đỉnh B, cạnh BK, BI

B. góc tù đỉnh B, cạnh BK, BI

C. góc vuông đỉnh B, cạnh BK, BI

D. góc nhọn đỉnh B, cạnh BK, BI

Câu 10: Tìm x biết: x + 254 = 680

A. x = 426

B. x= 427

C. x= 428

D. x= 429

Câu 11: Hình ABCDE có

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. Cặp cạnh AB và ED, cặp cạnh EA và ED vuông góc với nhau

B. Cặp cạnh AB và AE, cặp cạnh AB và ED vuông góc với nhau

C. Cặp cạnh AB và AE, cặp cạnh EA và ED vuông góc với nhau

D. Cặp cạnh AB và BC, cặp cạnh EA và ED vuông góc với nhau

Câu 12: Cần vẽ đường cao PK của hình tam giác MNP. Hãy chọn cách vẽ đúng:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. hình A

B. hình B

C. hình C

D. hình D

Câu 13: Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. Gọi P là chu vi của hình tam giác. Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

A. P = a + b + c

B. P = a + b - c

C. P = a - b + c

D. P = a - b - c

Câu 14: Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Hãy chọn cách vẽ đúng?

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. hình A

B. hình B

C. hình C

D. hình D

Câu 15: Một xã có 5 256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

A. 135 người

B. 140 người

C. 145 người

D. 150 người

Đáp án Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chương 2 - Phần 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

D

D

C

B

B

B

C

D

C

A

C

B

A

B

D

Ngoài Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 2 - Phần 4, VnDoc còn giúp các bạn giải VBT Toán lớp 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
35 2.464
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán lớp 4

    Xem thêm