Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 2 - Phần 3

Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 2 - Phần 3 Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, luyện tập tại nhà, củng cố các kiến thức đã học, ôn luyện giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chương 2 - Phần 3

Câu 1: Thực hiện phép tính:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 15275

B. 15273

C. 15278

D. 15277

Câu 2: Thực hiện phép tính:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 43862

B. 43790

C. 44879

D. 43788

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 264 + 927 ... 927 + 8 300

A. >

B. <

C. =

D. không có dấu nào

Câu 4: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

A. 2999kg

B. 3000kg

C. 3100kg

D. 3200kg

Câu 5: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

A. số lớn 6, số bé 2

B. số lớn 5, số bé 3

C. số lớn 7, số bé 1

D. số lớn 8, số bé 0

Câu 6: Cho ba hình chữ nhật ABCD, ABMN, MNCD như hình vẽ. Các cạnh song song với MN là:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. cạnh AB và cạnh CN

B. cạnh AD và cạnh CD

C. cạnh AD và cạnh BC

D. cạnh AB và cạnh DC

Câu 7: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 325 và 99

A. số lớn 212, số bé 113

B. số lớn 214, số bé 111

C. số lớn 216, số bé 109

D. số lớn 218, số bé 107

Câu 8: Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi phân xưởng thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm?

A. 640 sản phẩm

B. 650 sản phẩm

C. 660 sản phẩm

D. 670 sản phẩm

Cho hình vẽ và trả lời câu hỏi (9 + 10)

Trắc nghiệm Toán lớp 4

Câu 9: Trong hình MNPQ thì:

A. Cặp cạnh MN và QP song song với nhau

B. Cặp cạnh MQ và NP song song với nhau

C. Cặp cạnh MN và NP song song với nhau

D. Cặp cạnh MN và QP không song song với nhau

Câu 10: Trong hình DEGHI thì:

A. cặp cạnh DE và EG song song với nhau

B. cặp cạnh DI và DE song song với nhau

C. cặp cạnh DI và GH song song với nhau

D. cặp cạnh DI và GH không song song với nhau

Câu 11: Cho hình vẽ dưới đây, hãy chọn cách vẽ đúng:

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. hình A

B. hình B

C. hình C

D. các cách vẽ trên đều sai

Câu 12: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

A. Bố 48 tuổi, con 10 tuổi

B. Bố 47 tuổi, con 11 tuổi

C. Bố 46 tuổi, con 12 tuổi

D. Bố 45 tuổi, con 13 tuổi

Câu 13: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

A. Lớp 4A: 270 cây, Lớp 4B: 330 cây

B. Lớp 4A: 260 cây, Lớp 4B: 335 cây

C. Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

D. Lớp 4A: 257 cây, Lớp 4B: 352 cây

Câu 14: Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD. Tính chu vi hình chữ nhật AIHD?

Trắc nghiệm Toán lớp 4

A. 16cm

B. 18cm

C. 20cm

D. 22cm

Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (a + 28) + 2 = a + (28 +...)

A. 1

B. 3

C. 2

D. 0

Đáp án Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chương 2 - Phần 3

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

A

B

B

B

D

D

A

C

A

C

C

A

C

B

C

Ngoài Trắc nghiệm Toán lớp 4 chương 2 - Phần 2, VnDoc còn giúp các bạn giải VBT Toán lớp 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
9 1.432
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán lớp 4

    Xem thêm