Mỡ Lịch Sử Lớp 7

Ý nghĩa của kháng chiến chống quân xâm lược Tống?

A. Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân ta

B. Chứng tỏ 1 bước phát triển của đất nước

C. Chứng tỏ khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Việt

D. Tất cả các câu trên đúng

3
3 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  Ý nghĩa của kháng chiến chống quân xâm lược Tống?

  Đáp án: D

  Tất cả các câu trên đúng

  Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn có ý nghĩa lịch sử lớn lao: cuộc kháng chiến biểu hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đã đánh bại nguy cơ xâm lược của nước ngoài (nhà Tống), giữ vững nền độc lập, củng cố lòng tin vững chắc ở sức mạnh và tiền đồ của nước Đại Cồ Việt.

  Bạn tham khảo thêm ở đây nhé: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 9

  0 Trả lời 09:51 04/12
  • Xuka
   Xuka

   Đáp án D: Tất cả đều đúng

   0 Trả lời 09:53 04/12
   • Bảo Bình
    Bảo Bình

    Đáp án D nhé

    0 Trả lời 09:53 04/12
    Lịch Sử Xem thêm