Bài tập trắc nghiệm về phát âm tiếng Anh trình độ A

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn 60 câu trắc nghiệm về phát âm tiếng Anh trình độ A dành cho các bạn rèn luyện và trau dồi kỷ năng phát âm tiếng Anh của mình ở cấp độ cơ bản. Sau đây mời các bạn cùng thực hành và tham khảo đáp án ở cuối bài.

Quy tắc phát âm Tiếng Anh

Bài tập về phát âm và trọng âm trong Tiếng Anh

Video hướng dẫn cách phát âm Tiếng Anh Ship or Sheep

1. A. Fat B. Cat C. Table D. Sat

2. A. Hit B. Tide C. Sit D. Did

3. A. Fed B. Left C. Bed D. These

4. A. Colour B. Hole C. Go D. Toe

5. A. These B. Free C. Scene D. Bed

6. A. Peace B. Meat C. Instead D. Leader

7. A. Ahead B. Capitalist C. Also D. Important

8. A. Large B. War C. Motor-car D. Starter

9. A. Fat B. Bat C. Fade D. Lack

10. A. Time B. Find C. Nice D. Bit

11. A. Loud B. Amount C. Found D. You

12. A. Cup B. Tube C. Nut D. But

13. A. Fishing B. Middle C. Find D. Picture

14. A. Head B. Feather C. Theatre D. Teacher

15. A. now B. Show C. Borrow D. Slow

16. A. Gave B. Slap C. Slave D. Cake

17. A. Run B. Funny C. Upwards D. Autumn

18. A. Picture B. Culture C. Pure D. Nature

19. A. Clean B. Bread C. Threaten D. Death

20. A.Seaside B. Combine C. Life D. Police

21. A. Is B. Ice – cream C. Ink-pot D. Fridge

22. A. Take B. Place C. Tall D. Name

23. A. Car B. Carry C. Corn D. City

24. A. This B. Thick C. Thank D. Thin

25. A. Drive B. Indoor C. Find D. Outside

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A

1. C 2. B 3. D 4. A 5. D

6. C 7. C 8. B 9. C 10. D

11. D 12. B 13. C 14. C 15. A

16. B 17. D 18. C 19. A 20. D

21. B 22. C 23. D 24. A 25. B

26. A 27. A 28. C 29. C 30. D

31. B 32. A 33. B 34. A 35. D

36. D 37. A 38. C 39. C 40. D

41. C 42. D 43. C 44. C 45. A

46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

51. B 52. B 53. B 54. B 55. D

56. B 57. D 58. D 59. A 60. B

Đánh giá bài viết
54 31.002
Sắp xếp theo

Chứng chỉ A2

Xem thêm