Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử - Số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi giữa học 2 lớp 9 môn Lịch sử - Số 1
Đề 1
Đề thi giữa học 2 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học
2017 - 2018
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng. (Mỗi câu đáp án đúng 0,25
điểm)
Câu 1: Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 22-12-1941.
B. Ngày 19-5-1941.
C. Ngày 15-5-1941.
D. Ngày 29-5-1941.
Câu 2 Nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lâm thời của
Đảng(10/1930).
A. Bầu Trần Phú làm ch tịch nước.
B. Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương.
C. Thông qua Luận ơng chính trị do H Chí Minh khởi thảo.
D. Đề ra sách lược cho cách mạng Việt Nam.
Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II quyết định đổi tên Đảng
A. Đông Dương Cộng sản Đảng.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Đảng lao động Việt Nam.
Câu 4: Tổng thư đầu tiên của Đảng ng sản Đông Dương là ai?
A. Trần Phú.
B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Hà Huy Tập.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Nguyễn Văn Cừ.
Câu 5: ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào thời gian nào?
A. Ngày 21/7/1954.
B. Ngày 2/9/1945.
C. Ngày 19/8/1945.
D. Ngày 2/7/1976.
Câu 6: Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta của:
A. Hồ Chí Minh.
C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
B. Tổng bộ Việt Minh
D. Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân.
Câu 7: Chiến dịch tố cộng, diệt cộng” do ai?
A. Ngô Đình Diệm. B. Nguyễn Văn Thiệu.
C. Nguyễn Cao Kỳ. D. Nguyễn Trọng Kim.
Câu 8: Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng(1/1959) đã xác định con
đường của cách mạng miền Nam
A. Khởi nghĩa trang giành chính quyền về tay nhân dân.
B. Đấu tranh gi n kết hợp với xây dựng phát triển lực lượng cách mạng.
C. Đấu tranh bằng lực lượng chính trị của quần chúng chủ yếu, kết hợp với
lực lượng trang nhân dân.
D. Đấu tranh chính trị đòi Mĩ- Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ.
Câu 9: Sự kiện nào được đánh giá “bước ngoặt đại” trong lịch sử cách
mạng Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
B. Nguyễn Ái Quốc m ra con đường cứu ớc cho dân tộc.
C. ch mạng tháng Tám thành công.
D. ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Câu 10. c dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc t năm
1919 đến 1925 ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A..Quá trình truyền chủ nghĩa Mác nin vào Việt Nam.
B.. Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ViệtNam.
C. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”.
D. Chuẩn bị tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt
Nam.
Câu 11. Sau cách mạng tháng Tám, Chính phủ kêu gọi, phát động nhân
dân hưởng ng xây dựng Quỹ độc lập” để giải quyết
A. khó khăn về kinh tế.
B. khó khăn về tài chính.
C. khó khăn về thù trong.
D. khó khăn về giặc ngoài.
Câu 12: Chủ trương trọng tâm tại Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành
Trung ương Đảng
A..Chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh.
B. Thực hiện người cày ruộng.
C..Tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”.
D. Giải phóng cho các n tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp Nhật.
Câu 13: Sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh ý nghĩa như thế nào
đối với ch mạng Việt Nam?
A. Thời “ngàn năm một” đã tới để ta giành chính quyền.
B. Tạo điều kiện để nhân dân ViệtNamđứng n chống Pháp.
C. Kết thúc chiến tranh xâm lược của phát xít Nhật tại ViệtNam.
D. Việt Nam p phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phát xít.
Câu 14: Mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam
A. Mặt trận Tổ quốc ViệtNam.
B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh..
C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông ơng.
D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông ơng.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử

Để củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao trong bài thi giữa học kì 2 môn Lịch sử các bạn học sinh lớp 9 hãy nhanh tay tải ngay tài liệu: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử - Số 1

.............................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử - Số 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 545
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm