Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 2

Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 2 môn Thủ công

Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 2 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 2

Tuần

Tên Bài Dạy

Yêu Cầu Cần Đạt

Ghi Chú

1,2

Gấp tên lửa

- Biết cách gấp tên lửa

- Gấp được tên lửa. các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

Với HS khéo tay:

Gấp được tên lửa. Các nếp gấp phẳn, thẳng. Tên lửa sử dụng được

3,4

Gấp máy bay

phản lực

- Biết cách gấp máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

Với HS khéo tay:

- Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. Mý bay sử dụng được.

5,6

Gấp máy bay

đuôi rời hoặc gấp một đồ

chơi tự chọn

- Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.

Với HS khéo tay:

- Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng m phẳng. Sản phẩm sử dụng được.

7,8

Gấp thuyền phẳng đáy không mui

- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- gấp thuyền phẳng đáy không có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

Với HS khéo tay:

- Gấp được thuyền phẳng dáy có mui. Hai mui thuyền cân đối. Các nếp gấp phẳng, thẳng.

9,10

Gấp thuyền phẳng đáy

có mui

- Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

Với HS khéo tay:

- Gấp được thuyền

- Phẳng đáy có mui. Hai mui thuyền cân đối. Các nếp gâp phẳng, thẳng

11,12

Ôn tập chủ đề gấp hình

- Củng cố được kiến thức, kỉ năng gấp hình đã học.

- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi

Với HS khéo tay:

Gấp được ít nhất hai hình đề làm đồ chơi. Hình gấp cân đối

13,14

Gấp, cắt, dán hình tròn

- Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.

- Gấp,cắt,dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô.

Với HS khéo tay:

- Gấp,cắt,dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Đường cắt ít mấp mô. Hình dán phẳng.

- Có thể gấp, cắt, dán được thêm hình tròn có kích thước khác.

15,16

Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm

xe đi ngược chiều

- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- Gấp,căt,dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước giáo viên hướng dẫn

Với HS khéo tay:

- Gấp,cắt,dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt ít mấp mô. Biển báo cân đối.

17,18

Gắp, cắt,dán biển báo giao thông cấm đổ xe

- Biết cách gấp,cắt,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Gấp,cắt,dán được biển báo giao thông cấm đổ xe. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối.

Với HS khéo tay:

- Gấp,cắt,dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt ít mấp mô. Biển báo cân đối

19,20

Cát, gấp

trang trí thiếp

(thiệp) chúc mừng

- Biết cách cắt,gấp trang trí thiếp chúc mừng.

- Cắt,gấp và trang trí được thiếp chúc mừng. Có thể gấp. cắt thiếp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

Với HS khéo tay:

Cắt,gấp trang trí được thiếp chúc mừng. Nội dung và hình thức trang trí phù hợp, đẹp.

21,22

Gấp,cắt,dán phong bì

- Biết cách gấp,cắt,dán phong bì.

- Gấp, cắt,dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.

Với HS khéo tay:

- Gấp, cắt,dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì cân đối.

23,24

Ôn tập chủ đề phối hợp gấp,cắt,dán

- Củng cố kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.

- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học

Với HS khéo tay:

- Phối hợp gấp,cắt,dán được ít nhất hai sản phẩm đã học

- Có thể gắp,cắt,dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

25,26

Làm dây xúc

xích trang trí

- Biết cách làm dây xúc xích trang trí.

- Cắt, dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt,dán được ít nhất ba vòng tròn. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.

Với HS khéo tay:

Cắt,dán được dây xúc xích trang trí. Kích thước các vòng dây xúc xích đều nhau. Màu sắc đẹp.

27,28

Làm đồng

hồ đeo tay

- Biết cách làm đồng hồ đeo tay.

- Làm được đồng hồ đeo tay.

Với HS khéo tay:

Làm được đồng hồ đeo tay. Đồng hồ cân đối

29,30

Làm vòng

đeo tay

- Biết cách làm vòng đeo tay.

- Làm được vòng đeo tay. các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán (nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.

Với HS khéo tay:

Làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.

31-32

Làm con

bướm

- Biết cách làm con bướm bằng giấy.

- Làm được con bướm bằng giấy. Con bướm tương đối cân đối. Các nếp gấp tương đối dều nhau.

Với HS khéo tay:

Làm được con bướm bằng giấy. Các nếp gấp đều, phẳng

33,34

Ôn tập, thực hành thi khéo taylàm đồ chơi theo ý thích

- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ công lớp 2.

- Làm được ít nhất một sản phẩm thủ công đã học.

Với HS khéo tay:

- Làm được ít nhất hai sản phẩm thủ công đã học.

- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo

Tuần

Tên Bài Dạy

Yêu Cầu Cần Đạt

Ghi Chú

35

Trung bày

sản phẩm

thực hành

của HS

- Trưng bày sản phẩm thủ công đã làm được

- Khuyến kích trưng bày nhửng sản phẩm mới có tính sáng tạo.

Ngoài Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
4 7.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Thủ công 2 Xem thêm