Đề thi GDCD 7 học kì 2 có đáp án trường THCS Đoàn Thị Điểm năm 2019

Mời các bạn tham khảo Đề thi GDCD 7 học kì 2 trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2018 - 2019. Đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đáp án và ma trận, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 GDCD 7

I. PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) - Em hãy chọn và viết đáp án đúng vào bảng

Câu 1: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?

A. Đánh đập, hành hạ trẻ em.

B. Không bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống.

C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

D. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.

Câu 2: Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. nhà nước do nhân dân, vì nhân dân.

B. nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. nhà nước của dân, do dân và vì dân.

D. nhà nước mang bản chất của giai cấp nông dân

Câu 3: Hành vi nào sau đây được xem là hành vi mê tín dị đoan?

A. Thờ cúng ông bà, tổ tiên

B. Chữa bệnh bằng cách cúng bái

C. Đi lễ chùa vào dịp đầu năm

D. Tổ chức hôn lễ trong nhà thờ

Câu 4: Đạo Tin lành, Đạo Hòa hảo, Đạo Cao đài được coi là?

A. Tín ngưỡng

B. Tôn giáo

C. Mê tín dị đoan

D. Tà giáo

Câu 5: Cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Tòa án nhân dân tối cao

D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 6: Tôn giáo là?

A. niềm tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, trái với lẽ tự nhiên.

B. niềm tin của con người vào những lực lượng thần bí: Thần linh, Thượng đế, Chúa trời….

C. hệ thống giáo lí, nghi lễ thể hiện sự sùng bái những điều trái với lẽ tự nhiên.

D. một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức thông qua các giáo lý, nghi lễ thể hiện sự sùng bái ấy.

Câu 7: Hành vi nào vi phạm quy định về trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước?

A. Bảo vệ các cơ quan nhà nước

B. Chống đối người thi hành công vụ.

C. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

D. Giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu do mình bầu ra.

Câu 8: "Trẻ em có quyền khai sinh và có quốc tịch" thuộc nhóm quyền:

A. Quyền được bảo vệ của trẻ em Việt Nam.

B. Quyền được chăm sóc của trẻ em Việt Nam.

C. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam.

D. Quyền phát triển của trẻ em Việt Nam

Câu 9: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân chia thành mấy loại cơ quan?

A. 3 loại

B. 4 loại

C. 5 loại

D. 6 loại

Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện đúng với bổn phận của trẻ em?

A. Tham gia các tệ nạn xã hội.

B. Không chú ý học tập, rèn luyện.

C. Dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe.

D. Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác.

Câu 11: Trong nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta không quy định điều nào sau đây?

A. Công dân không có quyền theo tín ngưỡng, tôn giáo .

B. Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào.

C. Công dân đã theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền thôi không theo tín ngưỡng, tôn giáo đó.

D. Công dân đã theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền chuyển sang theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

Câu 12: Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp là?

A. Làm Hiếp pháp và sửa đổi Hiến pháp.

B. Giám sát việc tuân theo Hiếp pháp và pháp luật ở địa phương.

C. Tổ chức việc thi hành Hiếp pháp và pháp luật ở địa phương.

D. Bảo vệ công lí, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Câu 13: “Trẻ em được chung sống với bố mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình” là thuộc nhóm quyền:

A. Quyền được bảo vệ của trẻ em Việt Nam.

B. Quyền được chăm sóc của trẻ em Việt Nam.

C. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam.

D. Quyền phát triển của trẻ em Việt Nam.

Câu 14: Cơ quan nào là cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân tại cấp xã (phường, thị trấn)?

A. Hội đồng nhân dân xã

C. Ủy ban nhân dân xã

B. Tòa án nhân dân

D. Viện kiểm sát nhân dân

Câu 15: Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là?

A. xâm hại, lấn chiếm cơ sở thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo mình không theo.

B. kích động, gây mất đoàn kết giữa tín đồ của các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

C. thực hiện nghiêm túc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

D. lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo làm trái pháp luật.

Câu 16: Học sinh có thể thực hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình, nhà trường bằng việc làm nào sau đây?

A. Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục.

B. Đánh bạc, hút thuốc, dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.

C. Không tham gia các hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức.

D. Làm trái nội quy trường học, lớp học.

Câu 17: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi mê tín, dị đoan?

A. Dâng sao, giải hạn một cách tốn kém.

C. Chữa bệnh bằng việc cúng bái.

B. Tham gia Hội thánh đức chúa Trời.

D. Đi lễ chùa, thắp hương vào mùng một.

Câu 18: “ Trẻ em có quyền được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.” là nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền phát triển của trẻ em Việt Nam.

C. Quyền được học tập của trẻ em Việt Nam.

B. Quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam.

D. Quyền được chăm sóc của trẻ em Việt Nam.

Câu 19: Em hãy cho biết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?

A. Ông Nguyễn Xuân Phúc

C. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

B. Ông Nguyễn Phú Trọng

D. Ông Phùng Xuân Nhạ

Câu 20: Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là?

A. Làm Hiếp pháp và sửa đổi Hiến pháp.

B. Tổ chức việc thi hành Hiếp pháp và pháp luật ở địa phương.

C. Bảo vệ công lí, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

D. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

II. PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1: (1.5 điểm) Phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan? Em hãy nêu 02 hành vi mê tín dị đoan và hậu quả của những hành vi đó?

Câu 2: (1.5 điểm) Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường? Cho 02 ví dụ cụ thể những việc em đã thực hiện được?

Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng: 0.25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

B

B

D

B

A

B

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

A

A

C

A

D

C

B

D

Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Câu 1:

  • Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan (1 điểm)

Giống nhau

Đều là niềm tin vào một lực lượng thần bí, linh thiêng nào đó.

Kháu nhau

Tín ngưỡng

Mê tín dị đoan

Là niềm tin của con người vào một lực lượng thần bí nào đó như thần linh, Thượng đế, Chúa trời,…

VD: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng,….

Là niềm tin mơ hồ, nhảm nhí, gây ảnh hưởng đến cá nhân và cộng đồng.

VD: xem bói, chữa bệnh bằng cách cúng bái…..

  • Học sinh nêu đủ 2 ví dụ về mê tín dị đoan và phân tích được hậu quả của những hành vi đó (0.5 điểm)

Câu 1:

  • Trách nhiệm của học sinh đối với gia đình và nhà trường (1 điểm)

Trách nhiệm với gia đình

Trách nhiệm với nhà trường

- Yêu quý, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình

- Chăm sóc, giúp đỡ người thân trong gia đình

- Lễ phép, vâng lời người lớn

- Kính trọng thầy cô giáo, bạn bè xung quanh

- Chăm chỉ học tập, hoàn thành chường trình phổ cập giáo dục

- Không làm tổn hại danh dự nhà trường, thầy cô, bạn bè.

  • Ví dụ: HS nêu được 02 việc làm cụ thể (0.5 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

Sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phân công

Phân cấp

CQ Quyền lực NN

CQ Hành chính NN

TAND

VKSND

Trung ương

Quốc Hội

Chính phủ

TAND Tối cao

VKSND tèi cao

Tỉnh (TP trực thuộc TƯ)

HĐND (Tỉnh, TP trực thuộc trung ương)

UBND (Tỉnh, TP trực thuộc trung ương)

TAND (Tỉnh, TP trực thuộc trung ương)

VKSND (Tỉnh, TP trực thuộc trung ương)

Quận, Huyện (Q, TX trực thuộc Tỉnh)

HĐND Quận – Huyện (TP – Thị xã trực thuộc tỉnh)

UBND Quận – Huyện (TP – Thị xã trực thuộc tỉnh)

TAND Quận – Huyện (TP – Thị xã trực thuộc tỉnh)

VKSND Quận – Huyện (TP – Thị xã trực thuộc tỉnh)

X· (P, TT)

HĐND xã phường, trị trấn

UBND xã phường, trị trấn

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi GDCD 7 học kì 2 có đáp án trường THCS Đoàn Thị Điểm năm 2019. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 627
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD

    Xem thêm