Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Tịnh Phong năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra 1 tiết kì 1 môn Hóa học lớp 8

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Tịnh Phong năm 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích mà VnDoc muốn gửi đến quý thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức Hóa lớp 8 kì 1 đồng thời cũng làm quen với các dạng câu hỏi, dạng đề kiểm tra giữa kì 1 hóa 8 khác nhau.

A. TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng:

Câu 1. Khí hidro sunfua có công thức hoá học là H2S, hãy cho biết trong CTHH đã cho nguyên tố lưu huỳnh có hóa trị mấy?

A. I B. II C. III D. IV.

Câu 2. Phân tử khối của đồng (II) sunfat CuSO4 là: (biết Cu = 64, S = 32, O = 16)

A. 140 đ.v.C ; B. 150 đ.v.C; C. 160 đ.v.C D. 170 đ.v.C.

Câu 3. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau đây:

A. Nơtron B. Prôton C. Electron D. Hạt nhân

Câu 4. Cơ thể người có 63-68% về khối lượng là nước. Hãy chọn câu trả lời đúng:

A. Cơ thể người, nước là vật thể;

B. Cơ thể người, nước là chất.

C. Cơ thể người là vật thể, nước là chất;

D. Cơ thể người là chất, nước là vật thể.

Câu 5. Công thức hóa học sau đây là công thức của đơn chất:

A. N2; B. N2O5; C. NO; D. NO2 .

Câu 6. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3; B. H3NO; C. H2NO3; D. HN3O.

Câu 7. Vật thể sau đây là vật thể nhân tạo:

A. Cây cối; B. Sông suối; C. Nhà cửa; D. Đất đá.

Câu 8. Một chất khí có phân tử khối bằng 14 lần khí hiđro. Vậy, khí đó là:

A. Nitơ; B. Oxi; C. Clo; D. Cacbonic.

B. TỰ LUẬN (6đ):

Câu 1:(2 đ) Tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a. BaO b. Ca(OH)2 . c. FeSO4 d. HNO3

(Biết Ba=137 , Ca=40, Fe=56, S= 32, N=14, O=16, H=1)

Câu 2: (2 đ)

a. Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm: Fe (II) và Cl (I)..

b. Tính hóa trị của S trong hợp chất SO2.

Câu 3: (2 đ)

Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần.

a. Tính phân tử khối của hợp chất.

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

(Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn hóa học)

Đánh giá bài viết
2 947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm