Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì I lớp 12 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, hệ thống kiến thức đã học, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 1 môn Lý sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm học 2015 - 2016 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

SỞ GD & CÀ MAU

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

Môn: Vật lý 12

Năm học 2015-2016

Mã đề 101

Câu 1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là

A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động. C. Pha ban đầu. D. Tần số góc.

Câu 2. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là Δl. Con lắc dao động điều hoà với biên độ là A (A > l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là

A. F = kΔl. B. F = k(A - Δl) C. F = kA. D. F = 0.

Câu 3. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng?

A. Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.

B. Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó.

C. Tần số của lực cưỡng bức phải bằng tần số riêng của hệ.

D. Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng của hệ.

Câu 4. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 = A1cos (t + φ1) và x2 = A2cos (t + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi (với k ∈ Z)

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π. B. φ2 – φ1 = 2kπ C. φ2 – φ1 = (2k + 1) π/2. D. φ2 – φ1 = π/4.

Câu 5. Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 4cos(8πt + π/6) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là

A. 0,25 s. B. 0,125 s. C. 0,5 s. D. 4 s.

Câu 6. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là

A. 5 cm. B. 8 cm. C. 10 cm. D. 6 cm.

Câu 7. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

A. Li độ có độ lớn cực đại. C. Li độ bằng không.

B. Gia tốc có độ lớn cực đại. D. Pha cực đại.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?

A. Biên độ dao động giảm dần.

B. Cơ năng dao động giảm dần.

C. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.

D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

Câu 10. Hai dao động điều hòa, cùng phương theo các phương trình x1 = 3cos(20πt) (cm) và x2 = 4cos(20πt + π/2) (cm); với x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai dao động đó là

A. 5 Hz. B. 20 Hz C. 10 Hz. D. 20 Hz.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12

MÃ ĐỀ 101

1B; 2D; 3C; 4A; 5A; 6C; 7C; 8A; 9C; 10C;

11D; 12B; 13D; 14D; 15A; 16A; 17D; 18C; 19B; 20D;

21C; 22A; 23D; 24D; 25B; 26B; 27C; 28B; 29C; 30B.

Đánh giá bài viết
1 6.280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm