Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021 đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh lớp 4. Đề thi môn Toán có đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên:……………………………

Lớp: 4D

Thứ ........ ngày ..... tháng 12 năm 2020

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2020-2021

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1: Trong các số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn nhất là:

A. 5 784               B. 6 784               C. 6 874                      D. 6 487

Câu 2: Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười được viết là:

A. 23 910             B. 23 000 910      C. 23 0910 000             D. 230 910

Câu 3: Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 30 000             B. 3 000                 C. 300                        D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2         B. 102 cm2            C. 120 cm2              D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839                  B. 739 tạ                  C. 839 tạ                 D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC.

B. B. BA và BC; DB và DC.

C. C. AB và AD; BD và BA.

D. D. DA và DB; CD và CB

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436       b. 839 084 – 246 937        c. 428 × 39           d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 326 - (57 x y ) với y = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: (1 điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?

2. Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

Bài giải

Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số đó là: 9580

-----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Đắk Lắk năm học 2020 - 2021, mời các em học sinh và quý phụ huynh tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
18 1.676
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tel Viet
  Tel Viet

  hôm nay tui thi giữa kỳ lớp 4

  Thích Phản hồi 16/11/21

  Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

  Xem thêm