Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 hiệu quả. Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây giúp thầy cô và các bậc phụ huynh hướng dẫn các bạn ôn tập một cách chủ động và linh hoạt nhất. Để học tốt Toán 2thi học kì 2 lớp 2 tốt, mời các bạn tham khảo.

Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Phần

Câu

Số ý

Nội dung kiến thức cần kiểm tra

Mức

Điểm

I.

Trắc

nghiệm

1

Phân biệt số bị chia, số chia, thương

M1

0,5

3,5đ

2

Cấu tạo số

M1

0,5

3

Nhận biết về 1/4

M1

0,5

4

Toán lời văn .(Xử lí tình huống thực tế)

M4

1

5

Hình học ( tính chu vi hình tứ giác)

M2

0,5

6

Hình học ( nhận dạng hình tam giác, hình tứ giác và đoạn thẳng)

M2

0,5

II.

Tự luận

7

2

Số học và phép tính

(Thực hiện phép tính có hai dấu tính : nhân và chia )

M2

1

6,5đ

8

4

Số học và phép tính (Thực hiện phép tính cộng, trừ có nhớ và không có nhớ trong phạm vi 100. 1000 )

M1

2

9

2

Số học và phép tính

Tìm x dạng :

a : x =b x x a = b

M3

1

10

4

Đại lượng ( km,m,cm,ngày, giờ, tuần lễ)

M2

1

11

1

Giải bài toán theo tóm tắt (bằng lời văn)

M3

1,5

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: (0,5 đ ) Trong phép tính 15 : 3 = 5. Số 3 được gọi là:

A. số bị chia

B. số chia

C. thương

D. hiệu

Câu 2: (0,5đ) Số gồm : 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:

A. 205

B. 25

C. 2005

D. 250

Câu 3: (0,5 đ) Hình được tô màu \frac13 số ô vuông là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22

Câu 4: (1 đ) Năm nay anh hơn em 12 tuổi. Hỏi 20 năm sau em kém anh bao nhiêu tuổi?

A. 12 tuổi

B. 20 tuổi

C. 22 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5: (0,5 đ) Hình tứ giác dưới đây có chu vi là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22

A. 12cm

B. 15mm

C. 15cm

D. 15dm

Câu 6: (0,5 đ). Hình vẽ bên có:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

A. 3 hình tam giác, 1 hình tứ giác.

B. 2 hình tam giác, 1 hình tứ giác.

C. 1 hình tam giác, 2 hình tứ giác.

D. 1 hình tam giác, 1 hình tứ giác.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: (1đ) Tính

64 – 30 : 3 = .................

=..................

28 : 4 x 0 = .................

= .................

Câu 8: (2 đ) Đặt tính rồi tính

46 + 34

82 – 46

235 + 523

5 + 48

Câu 9: ( 1 đ).Tìm x:

a. x : 4 = 7                                                           b. x x 3 = 30 - 3

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 10: Điền số?

a. 5m = ..... cm1km = ..... m
b. 1 tuần lễ = ….. ngày1 ngày = …… giờ

Câu 11: (1,5 đ) Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

4 túi : 32 quả cam.

1 túi : ………. quả cam?

Bài giải:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Phần

Câu

Số ý

Đáp án chi tiết

Điểm

I.

Trắc

nghiệm

1

B

0,5

3,5đ

2

A

0,5

3

C

0,5

4

A

1

5

C

0,5

6

C

0,5

II.

Tự luận

7

2

Mỗi phép tính:

- Trình bày đúng : 0,25đ

- Tính đúng kq: 0,25đ

64 – 30 : 3 = 64 - 10

= 54

0,5

28 : 4 x 0 = 7 x 0

= 0

0,5

8

4

Mỗi phép tính:

- Đặt tính đúng mỗi phép tính: 0,25đ

- Tính đúng kq mỗi phép tính: 0,25đ

80

0,5

36

0,5

758

0,5

53

0,5

9

2

Mỗi phép tính:

Viết đúng phép tính trung gian của mỗi ý: 0,25đ

Viết đúng kq của mỗi ý : 0,25đ

a. x = 7 x 4

x = 28

0,5

b. x x 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

0,5

10

4

a. 5m = 500 cm

0,25

1km = 1000 m

0,25

b. 1 tuần lễ = 7ngày

0,25

1 ngày = 24 giờ

0,25

11

1

Bài giải

Mỗi túi có số quả cam là:

0,5

1,5đ

32 : 4 = 8 (quả)

0,75

Đáp số: 8 quả cam

0,25

......................................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 hay và chất lượng khác, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu hiểu sâu rõ các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
1 2.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm