Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Thuận năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn thi chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 sắp diễn ra, mời các bạn cùng tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12 Sở GD&ĐT Bình Thuận năm học 2016 - 2017 đề nắm vững nội dung kiến thức môn học, rèn luyện kỹ năng giải đề.

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề này có 04 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 50 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.
B. Người đang thi hành án phạt tù giam.
C. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
D. Người đang là sinh viên đại học.

Câu 2: Nghĩa vụ rất quan trọng của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh là gì?

A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
B. Bảo vệ môi trường.
C. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Câu 3: Giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh là con em liệt sĩ, thương binh, trẻ tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Điều này thể hiện?

A. Định hướng đổi mới giáo dục.
B. Bất bình đẳng trong giáo dục.
C. Chủ trương phát triển giáo dục.
D. Công bằng xã hội trong giáo dục.

Câu 4: Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố là một nội dung thuộc

A. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo.
B. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.
C. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo.
D. quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Câu 5: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền

A. tác giả. B. sở hữu công nghiệp.
C. phát minh sáng chế. D. được phát triển.

Câu 6: Bố bạn Nam có việc bận nên đã nhờ bạn Nam đi bầu cử Quốc hội và HĐND. Việc làm của bố con bạn Nam đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào?

A. Trực tiếp. B. Phổ thông. C. Bình đẳng. D. Bỏ phiếu kín.

Câu 7: Nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

A. hạ lãi suất ngân hàng.
B. thủ tục nhanh, gọn.
C. tạo ưu đãi về thuế.
D. tạo thuận lợi về điều kiện làm việc.

Câu 8: Công dân Q tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, như vậy công dân Q đã thực hiện quyền dân chủ nào?

A. Quyền khiếu nại, tố cáo.
B. Quyền đóng góp ý kiến.
C. Quyền kiểm tra, giám sát.
D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 9: An và Bình là bạn thân, khi An đi vắng, Bình tự ý vào nhà của An là vi phạm

A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.
C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Câu 10: Một trong những ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

A. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. thể hiện nhiệm vụ chiến lược về an ninh quốc gia của đất nước.
C. đảm bảo sự ổn định và phát triển về văn hóa – xã hội.
D. tạo cơ sở mở đường để tăng trưởng kinh tế.

Câu 11: Cá nhân nào dưới đây không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
B. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
C. Bí thư tỉnh ủy.
D. Trưởng công an tỉnh.

Câu 12: Ni có năng khiếu về âm nhạc và đã đỗ vào trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật, nhưng bố mẹ bắt Ni nghỉ học ở nhà làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố mẹ Ni đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sáng tạo. B. Học tập. C. Phát triển. D. Giải trí.

Câu 13: Ai có quyền bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác?

A. Người làm nhiệm vụ chuyển thư.
B. Cán bộ công chức nhà nước.
C. Những người có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
D. Mọi công dân trong xã hội.

Câu 14: Ai được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội?

A. Đại biểu Quốc hội. B. Mọi công dân.
C. Công dân từ 18 tuổi trở lên. D. Cán bộ, công chức.

Câu 15: Hùng là học sinh lớp 10 nhưng đã xây dựng được một phần mềm giúp nhiều học sinh yêu thích môn Lịch sử. Trong trường hợp này, Hùng đã phát huy quyền nào dưới đây?

A. Quyền phát triển. B. Quyền lao động.
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền học tập.

Câu 16: Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là hình thức thực hiện dân chủ ở

A. phạm vi cả nước. B. phạm vi cơ quan.
C. phạm vi địa phương. D. phạm vi cơ sở.

Câu 17: Quyền tự do ngôn luận là việc công dân được

A. tự do tụ tập nơi đông người để nói tất cả những gì mình suy nghĩ.
B. phát biểu ý kiến trong các cuộc họp để xây dựng cơ quan, trường học, nơi cư trú.
C. tự do phát biểu ý kiến ở bất cứ nơi nào mình muốn.
D. tự do thể hiện ý kiến ở nơi cư trú.

Câu 18: Mục đích của khiếu nại là

A. đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
B. nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
C. báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
D. nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.

Câu 19: Đâu không phải là quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền khiếu nại, tố cáo.
B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 20: Anh A sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?

A. Quyền khiếu nại. B. Quyền tố cáo. C. Quyền ứng cử. D. Quyền bầu cử.

Câu 21: Công dân chỉ được thực hiện quyền bầu cử khi đủ

A. 18 tuổi. B. 19 tuổi. C. 17 tuổi. D. 20 tuổi.

Câu 22: Công dân chỉ được thực hiện quyền ứng cử khi đủ

A. 20 tuổi. B. 19 tuổi. C. 21 tuổi. D. 18 tuổi.

Câu 23: Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

A. sáng tạo. B. liên tục. C. bền vững. D. năng động.

Câu 24: Mục đích của tố cáo là

A. bảo vệ Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
B. bảo vệ tài sản Nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước.
C. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.
D. bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Câu 25: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc

A. tôn trọng, bình đẳng, dân chủ và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Câu 26: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào là thể hiện quyền

A. khiếu nại. B. tố cáo. C. ứng cử. D. bầu cử.

Câu 27: Dân chủ gián tiếp còn được gọi là

A. dân chủ hoàn toàn. B. dân chủ đầy đủ.
C. dân chủ công khai. D. dân chủ đại diện.

Câu 28: Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật về quyền tố cáo?

A. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tố cáo.
B. Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo.
C. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo.
D. Nghiên cứu giải quyết đơn tố cáo nặc danh.

Câu 29: Khi nhận được quyết định buộc thôi học của nhà trường dành cho mình mà em cho là không đúng, để phù hợp với quy định của pháp luật em cần gửi đơn khiếu nại đến

A. Hiệu trưởng nhà trường.
B. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.
C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
D. Tòa án nhân dân.

Câu 30: Quyền ứng cử là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực

A. kinh tế. B. chính trị. C. văn hóa. D. xã hội.

Câu 31: Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc

A. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
B. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.
C. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
D. dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra.

Câu 32: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng quyền được phát triển của công dân?

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.
B. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật.
C. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.

Câu 33: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ địa chính tại xã T, huyện X, tỉnh Y, bà Z chọn gửi đơn tố cáo đến nơi nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

A. Gửi đơn đến UBND xã T.
B. Gửi đơn đến UBND huyện X.
C. Gửi đơn đến UBND tỉnh Y.
D. Gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ.

Câu 34: Hà năm nay 18 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn M. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày. Hà còn thường bị bà chủ đánh đập, có lần còn bị đánh gãy cả 01 cái răng. Nếu là bạn của Hà, em chọn cách nào sau đây để bảo vệ quyền lợi cho Hà?

A. Gửi đơn khiếu nại đến Công an thị trấn M.
B. Gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thị trấn M.
C. Khuyên bạn nên bỏ việc ở cửa hàng này.
D. Gửi đơn tố cáo đến Công an thị trấn M.

Câu 35: Chị H là nhân viên hợp đồng tại Trường Tiểu học X, huyện Y. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin nghỉ việc 1 ngày. Sau đó, Hiệu trưởng quyết định chấm dứt hợp đồng với H vì lí do nhà trường đã bố trí đủ. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Theo quy định, chị H phải gửi đơn khiếu nại đến

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y.
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
C. Hiệu trưởng Trường tiểu học X.
D. Trưởng phòng giáo dục huyện Y.

Câu 36: Nam muốn có giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ của tỉnh, Nam đã sao chép bản quyền của một tác giả khác, sau đó Nam ghi tên mình vào sản phẩm và mang dự thi. Vậy Nam đã vi phạm

A. quyền học tập. B. quyền tác giả.
C. quyền lao động. D. quyền được phát triển.

Câu 37: Chị của Bình bị bệnh tâm thần nhưng lại thích đi bầu cử. Bình khẳng định chị mình được đi bầu cử, vì ai đủ 18 tuổi trở lên cũng có quyền này. Nếu là bạn của Bình, em chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Đồng ý với ý kiến của Bình.
B. Lựa lời động viên để chị ở nhà.
C. Nói để Bình biết chị mình mất năng lực hành vi dân sự nên không được bầu cử.
D. Khuyên Bình đi bầu cử hộ để đảm bảo quyền lợi cho chị.

Câu 38: Khi nhặt được chiếc điện thoại Iphone S, em chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Tìm cách trả lại người bị mất.
B. Mở điện thoại ra để xem tin nhắn.
C. Cho bạn thân của mình sử dụng.
D. Giữ lại để sử dụng.

Câu 39: Gia đình ông A nhận được quyết định của UBND xã về việc thu hồi phần đất của gia đình để làm đường giao thông. Gia đình ông A không đồng ý và không biết phải làm gì. Em sẽ chọn cách nào phù hợp với pháp luật để giúp gia đình ông A?

A. Viết đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
B. Viết đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
C. Viết đơn khiếu nại gửi đến trưởng thôn, vì đây là nơi hiểu và gần dân nhất.
D. Phải chấp nhận vì đó là quyết định của UBND xã.

Câu 40: Phát hiện tên cướp chạy vào nhà hàng xóm và ẩn nấp ở đó. Em và người dân sẽ

A. bắt và đánh đập tên cướp.
B. tự ý xông vào đánh trọng thương tên cướp.
C. tự ý xông vào bắt cướp giao công an.
D. báo cho chính quyền địa phương.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân

1. B

2. D

3. D

4. B

5. A

6. A

7. C

8. D

9. D

10. A

11. C

12. B

13. C

14. B

15. C

16. A

17. B

18. D

19. C

20. A

21. A

22. C

23. C

24. A

25. D

26. B

27. D

28. D

29. A

30. B

31. C

32. B

33. A

34. D

35. C

36. B

37. C

38. A

39. B

40. D

Đánh giá bài viết
1 1.320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 Xem thêm