Kiều An Lịch Sử Lớp 10

Điểm giống và khác nhau của cư dân Chăm-pa và cư dân Phù Nam

3
3 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  1. Giống nhau:

  - Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu bò. Ngoài ra, cư dân còn chăn nuôi, làm các mặt hàng thủ công, đánh cá.

  - Có tập quán ở nhà sàn, có đời sống văn hoá phong phú gắn với sản xuất nông nghiệp.

  2. Khác nhau:

  * Hoạt đọng kinh tế:

  - Cư dân Chăm-pa:

  + Nông nghiệp trồng lúa, công cụ sắt và sức kéo trâu bò, đã biết sử dụng guồng nước

  + Các nghề thủ công khai thác làm thổ sản khá phát triển, đóng gạch, kĩ thuật xây tháp đạt trình độ cao

  - Cư dân Phù Nam:

  + Sản xuất nông nghiệp, kết hợp làm nghề thủ công, đánh cá và buôn bán bằng

  + Ngoại thương đường biển rất phát triển.

  * Tổ chức xã hội:

  - Cư dân Chăm-pa:

  + Gồm quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc và nô lệ

  - Cư dân Phù Nam

  + Phân hóa thành: Quý tộc, bình dân và nô lệ

  0 Trả lời 14:16 19/05
  • dnkd ♡
   dnkd ♡

   * Điểm giống nhau

   - Cơ sở hình thành:

   + Gắn với điều kiện tự nhiên tại lưu vực của những con sông lớn.

   + Nhờ ưu thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là ngành sản xuất chính của cư dân Việt cổ, Chăm-pa và Phù Nam.

   + Làng là tổ chức xã hội phổ biến của cư dân Việt cổ, Chăm-pa, Phù Nam

   + Cư dân bản địa là những người đóng góp chủ yếu trong quá trình xây dựng nền văn minh của họ.

   - Thành tựu:

   + Sớm hình thành nhà nước; đứng đầu bộ máy nhà nước là vua.

   + Có nhiều bước tiến trong đời sống vật chất và tinh thần.

   * Điểm khác nhau

   Tiêu chíVăn mnh Phù NamVăn minh Chăm-pa
   Niên đạiThế kỉ I - VIIThế kỉ II - XVII
   Tín ngưỡng, tôn giáo

   - Tín ngưỡng: Vạn vật hữu linh, phồn thực, thờ thần mặt trời

   - Tôn giáo: Phật giáo, Hindu giáo

   - Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, phồn thực, thờ cũng tổ tiên

    

   Phong tục tập quán

   - Mai táng người chết dưới nhiều hình thức

   - Đeo đồ trang sức, dùng bùa chú

   - Xăm mình, ăn trầu

   Làm bành chưng, bánh giày

   - ưa thích ca múa

   Thành tự văn hóa- Tượng thần Visnu Bình Hòa- Thành Cổ Loa,....

    

   0 Trả lời 14:33 19/05
   • Hươu Con

    Lịch Sử

    Xem thêm