Giáo án Tin học lớp 1 bài 7: Trò chơi Sticks

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tin học lớp 1 bài 7: Trò chơi Sticks là bài giảng môn tin học lớp 1, giúp các thầy cô công tác chuẩn bị giảng dạy trên lớp thêm hiệu quả.
Giáo án Tin học 1 Xem thêm