Phương Nguyễn Tin học

Viết công thức tính cột Giảm giá

em muốn hỏi về câu 2 ạ, e nghĩ mãi k ra ạ

Tin học

Xem thêm