Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 15 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, phép cộng trừ, nhân chia số thập phân giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 51 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Đặt tính rồi tính:

62,9 : 17

9 : 5

2,24 : 0,56

0,51 : 0,5

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1

Bài 2 (trang 51 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính:
a) 95,22 : (6,9 – 5,7)

b) 23,7 – 2,1 x 4,8

Hướng dẫn giải:

a) 95,22 : (6,9 – 5,7)

= 95,22 : 1,2

= 79,35

b) 23,7 – 2,1 x 4,8

= 23,7 – 10,08

= 13,62

Bài 3 (trang 51 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tìm X

a) X x 0,8 = 1,2 x 4,5

b) 45,54 : x = 18 : 5

Hướng dẫn giải:

a) X x 0,8 = 1,2 x 4,5

X x 0,8 = 5,4

x = 5,4 : 0,8

x = 6,75

Vậy x = 6,75.

b) 45,54 : x = 18 : 5

45,54 : x = 3,6

x = 45,54 : 3,6

x = 12,65

Vậy x = 12,65.

Bài 4 (trang 51, 52 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Biết 36l dầu cân nặng 27kg. Một can chứa dầu cân nặng 10,5kg. Hỏi trong can đó chứa bao nhiêu lít dầu, biết rằng cái can rỗng cân nặng 1,5kg.

Hướng dẫn giải:

Khối lượng thực của dầu không tính vỏ là:

10,5 – 1,5 = 9 (kg)

Mỗi lít dầu cân nặng:

27 : 36 = 0,75 (kg)

Trong can có chứa số lít dầu là:

9 : 0,75 = 12 (lít)

Đáp số: 12 lít.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi và phần có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
5 1.729
Sắp xếp theo
    Cùng em học Toán lớp 5 Xem thêm