Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 15 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, toán phần trăm, tỉ số phần trăm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 52 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Viết mỗi phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15

Bài 2 (trang 52 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tìm tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):

Mẫu: 9,9 và 30.

9,9 : 30 = 0,33 = 33%

a) 26 và 104

b) 4,5 và 90

c) 2,7 và 7,5

Hướng dẫn giải:

a) 26 : 104 = 0,25 = 25%

b) 4,5 : 90 = 0,05 = 5%

c) 2,7 : 7,5 = 0,36 = 36%

Bài 3 (trang 52 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Câu lạc bộ Em yêu môn Toán của một trường tiểu học có 100 bạn, trong đó có 45 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn của cả câu lạc bộ.

Hướng dẫn giải:

Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn của cả câu lạc bộ là:

45 : 100 = 0,45 = 45%.

Đáp số : 45%

Bài 4 (trang 52 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Lớp 5C có 30 bạn, trong đó có 21 bạn thích bóng đá. Hỏi số bạn thích bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm số bạn của lớp 5C ?

Hướng dẫn giải:

Tỉ số phần trăm của số bạn thích bóng đá và số bạn của cả lớp là:

21 : 30 = 0,7 = 70%

Đáp số: 70%

Vui học (trang 50 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Trên xe buýt có 25 học sinh nam, 18 học sinh nữ và 7 người lớn, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và tổng số người trên xe là : ………………

b) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số người trên xe là : ……………….

c) Tỉ số phần trăm của số người lớn và tổng số người trên xe là : …………………

Hướng dẫn giải:

a) 50%

b) 36%

c) 14%

Giải thích:

Tổng số người trên xe là:

25 + 18 + 7 = 50 (người)

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và tổng số người trên xe là:

25 : 50 = 0,5 = 50%

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số người trên xe là:

18 : 50 = 0,36 = 36%

Tỉ số phần trăm của số người lớn và tổng số người trên xe là:

7 : 50 = 0,14 = 14%

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 15 - Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần Vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
7 1.218
Sắp xếp theo
    Cùng em học Toán lớp 5 Xem thêm