Giải bài tập Vật lý 7

Giải bài tập Vật lý 7

Chương 1: QUANG HỌC

Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Bài 2: Sự truyền ánh sáng

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 7: Gương cầu lồi

Bài 8: Gương cầu lõm

Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học

Chương 1- Sách bài tập - tổng kết

Chương 2: ÂM HỌC

Bài 10: Nguồn âm

Bài 11: Độ cao của âm

Bài 12: Độ to của âm

Bài 13: Môi trường truyền âm

Bài 14: Phản xạ âm - Tiếng vang

Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bài 16: Tổng kết chương II: Âm học

Chương 3: ĐIỆN HỌC

Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

Bài 18: Hai loại điện tích

Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Bài 24: Cường độ dòng điện

Bài 25: Hiệu điện thế

Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Bài 30: Tổng kết chương III: Điện học