Giải Sách bài tập Tin học 4: Cỡ chữ và phông chữ

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Cỡ chữ và phông chữ - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 66 SBT Tin học lớp 4

Trong hình dưới đây, em hãy nối mỗi hình chữ nhật với ô cỡ chữ, ô phông chữ, nút danh sách cỡ chữ, nút danh sách phông chữ nằm trên thanh công cụ của màn hình soạn thảo Word:

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Bài 2 trang 66 SBT Tin học 4

Để gõ được cụm từ “Thăng Long” với phông chữ Times New Roman và cỡ chữ 14 bạn Mai thực hiện theo thứ tự sau:

Chọn cỡ chữ 14

Chọn phông chữ Times New Roman

Gõ cụm từ Thăng Long

Em hãy sắp xếp các thao tác A, B, C, D và E nêu trong các hình vẽ dưới đây theo thứ tự để thể hiện quá trình thực hiện trên.

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Lời giải:

Thứ tự thực hiện các thao tác là: E – A – D – C - B

Bài 3 trang 67 SBT Tin học 4

Chọn câu sai trong những câu sau:

A. Để chọn cỡ chữ, em nháy chuột vào mũi tên bên phải ô cỡ chữ sau đó nháy chuột lên cỡ chữ muốn chọn.

B. Để chọn phông chữ, nháy chuột vào mũi tên bên phải ô phông chữ sau đó nháy chuột lên phông chữ muốn chọn.

C. Để chọn kích thước chữ thì chọn cỡ chữ, để chọn hình dáng chữ thì chọn phông chữ.

D. Các chữ đã gõ trước khi chọn lại cỡ chữ khác cũng có cỡ chữ chọn lại này. Các chữ đã gõ trước khi chọn lại phông chữ khác cũng có phông chữ chọn lại này.

Lời giải:

Câu có nội dung sai là: D

T1 trang 68 SBT Tin học 4

Gõ bài thơ dưới đây (với tên bài thơ có cỡ chữ lớn hơn) và căn giữa:

Lời giải:

Hướng dẫn: Trong bài thơ trên có 3 cỡ chữ: cỡ chữ của tên bài thơ “Mèo con đi học”, cỡ chữ cho 4 câu thơ của bài thơ, cỡ chữ cho dòng thơ trích dẫn ở cuối “Theo Phan Thị Vàng Anh”.

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

T2 trang 68 SBT Tin học 4

Gõ bài thơ dưới đây (với tên bài thơ có cỡ chữ lớn hơn và phông chữ khác với phông chữ của các câu thơ):

Lời giải:

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4

Hướng dẫn: Trong bài thơ trên có 3 cỡ chữ và phông chữ: tên bài thơ “Mẹ ốm”, 4 câu thơ, dòng trích dẫn ở cuối “Theo Trần Đăng Khoa”.

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Cỡ chữ và phông chữ có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập soạn thảo - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 268
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm