Giải Sách bài tập Tin học 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Giải Sách bài tập Tin học lớp 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ - Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4 phần Em tập soạn thảo là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 69 SBT Tin học lớp 4

Những phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau?

Mickey: để chọn phần văn bản, ta nháy chuột ở vị trí đầu văn bản, sau đó nháy chuột ở vị trí cuối

Jerry: Để chọn phần văn bản, ta nháy chuột ở vị trí đầu văn bản, sau đó giữ phím Shift đồng thời nháy chuột ở vị trí cuối.

Tom: Để chọn phần văn bản, ta nháy chuột ở vị trí đầu văn bản, sau đó giữ phím Ctrl đồng thời nháy chuột ở vị trí cuối

Toad: Để chọn phần văn bản, ta nháy chuột ở vị trí đầu văn bản, sau đó kéo thả chuột đến vị trí cuối.

Lời giải:

Phát biểu đúng là của Toad và Jerry

Bài 2 trang 69 SBT Tin học 4

Điền đúng (Đ)/ Sai (S):

Lời giải:

A. Không thể thay đổi cỡ chữ của văn bản đã gõ

S

B. Không thể thay đổi phông chữ của văn bản đã gõ

S

C. Có thể thay đôi cỡ chữ, không thể thay đổi phông chữ đã gõ

S

D. Có thể thay đổi cỡ chữ và phông chữ của văn bản đã gõ.

Đ

Bài 3 trang 70 SBT Tin học 4

Bạn Mai đã gõ cụm từ “Thăng Long” với phông Times New Roman và cỡ chữ 14. Nay bạn Mai muốn chọn phông Arial và cỡ chữ 20 cho cụm từ này, hãy mách giúp bạn Mai thứ tự thực hiện các thao tác sau:

Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Lời giải:

Gợi ý: sau khi chọn phần văn bản cần thay đổi phông và cỡ chữ, có thể chọn phông trước và chọn cỡ chữ sau hoặc có thể chọn cỡ chữ trước và chọn phông sau. Nhưng quan sát phông chữ và cỡ chữ trên hình vẽ thì các thao tác A, B, C, D và E chỉ có một cách sắp xếp thứ tự phù hợp hình vẽ.

Thứ tự thực hiện: C – E – B - A - D

T1 trang 70 SBT Tin học 4

Gõ một báo cáo gửi cô (thầy) tổng phụ trách theo mẫu dưới đây. Sau khi gõ xong, em hãy thay đổi cỡ chữ, phông chữ của báo cáo để có một mẫu báo cáo mà em thấy thích hợp.

Lời giải:

Hướng dẫn:

• Gõ toàn bộ báo cáo (dòng tiêu đề, tên, nội dung báo cáo với cùng một phông chữ Times New Roman và cỡ chữ 14 chẳng hạn).

• Với từng phần báo cáo, chọn phông chữ và cỡ chữ thích hợp. Ví dụ tên báo cáo có thể chọn phông Arial, cỡ 18.

Lưu ý:

a) Dùng các nút căn lề cho thích hợp

b) Để chọn một phần văn bản em thực hiện: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí đầu văn bản, nhấn giữ Shift và nháy chuột vào vị trí cuối văn bản.

Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

T2 trang 72 SBT Tin học 4

Gõ đoạn văn bản sau đây rồi trình bày đoạn văn theo phông chữ và cỡ chữ tuỳ theo ý thích của em:

Lời giải:

Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

Hướng dẫn: Tương tự bài T1. Trước hết em hãy gõ toàn bộ đoạn văn theo phông chữ và cỡ chữ tuỳ ý. Sau đó em sử dụng các thao tác: chọn phần văn bản nào đó, chọn lại phông chữ và cỡ chữ khác cho phần văn bản đã chọn để trang trí lại cho đẹp và phù hợp hơn. Công việc này em có thể tiến hành nhiều lần cho đến khi cảm thấy đã được văn bản trình bày ưng ý nhất.

Giải sách bài tập Tin học 4 bài: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em tập soạn thảo - SBT Tin học lớp 4, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 210
Sắp xếp theo

Tin học lớp 4

Xem thêm