Giải sách bài tập Tin học 5: Ghi nhạc bằng Encore

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Ghi nhạc bằng Encore - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Em học nhạc là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 100 SBT Tin học lớp 5

Mèo nói rằng ngoài việc có thể dùng phần mềm Encore để tập đọc nhạc và tập hát, còn có thể ghi lại các bản nhạc và tập sáng tác nhạc. Mèo nói có đúng không?

Lời giải:

Mèo nói đúng

Bài 2 trang 104 SBT Tin học 5

Hãy nối các hình chữ nhật với hình ô- van có giải thích đúng tác dụng của lệnh:

Lời giải:

Ghi nhạc bằng Encore

Bài 3 trang 105 SBT Tin học 5

Ba bạn Long, Trang và Tùng Linh cùng mở bản nhạc mới với Encore, nhưng mỗi bạn lại nhận được trang nhạc trống khác nhau. Lídolaf mỗi bạn chọn và gõ số khác nhau trên hộp thoại Choose Page Layout

A) Chọn Single Staves và gỗ sô1 trong ô Staves per system

B) Chọn Piano

C) Chon Single Staves và gõ số 2 trng ô Staves per System

Hãy cho biết mỗi bạn chon cách nào trong ba cách ở hình trên.

Lời giải:

Long chọn B

Trang chọn C

Tùng Linh chọn A

Bài 4 trang 105 SBT Tin học 5

Điền giải thích các thành phần cần chọn trên hộp thoại Choose Page Layout trên hình dưới đây

Lời giải:

Ghi nhạc bằng Encore

Bài 5 trang 106 SBT Tin học 5

Hình sau cho thấy hai thao tác cần thực hiện khi ghi một nốt nhạc. Em cần thực hiện thao tác nào trước?

Ghi nhạc bằng Encore

Lời giải:

Thao tác cần thực hiện trước là: B

Bài 6 trang 106 SBT Tin học 5

Đánh dấu thao tác sai trong hình dưới đây khi muốn xoá nốt nhạc đã ghi sai?

Đặt con trỏ trước nốt nhạc cần xoá và nhấn phím Delete

Đặt con trỏ sau nốt nhạc cần xoá và nhấn phím Backspace

Nháy nút tẩy và nháy chuột trên nốt nhạc cần xoá

Lời giải:

Thao tác sai là: Đặt con trỏ trước nốt nhạc cần xoá và nhấn phím Delete

Bài 7 trang 106 SBT Tin học 5

Bạn Mèo Tom đã mở bản nhạc mới với Encore (có số chỉ nhịp 4/4), sau đó thực hiện các thao tác để đặt lại số chỉ nhịp 2/4. Khác với kết quả mong đợi như khuông nhạc trên, Tom nhận được kết quả như khuông nhạc dưới (có số chỉ nhịp ô thứ nhất là 2/4 còn số chỉ nhịp ô thứ hai là 4/4)

Lời giải:

Bạn Mèo Tom đã thực hiện thiếu thao tác nháy nút Vạch Kết Bài

T1 trang 101 SBT Tin học 5

Khởi động Encore và làm quen với chế độ ghi nhạc

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy đúp biểu tượng Encore để khởi động

2. Quan sát nhận biết các thành phần của màn hình Encore

3. Điền giải thích vào chỗ trống.

Ghi nhạc bằng Encore

1 – Khoá nhạc

2 – Số chỉ nhịp

3 – dấu ngăn cách nhịp nhạc

4 – Nốt nhạc

T2 trang 101 SBT Tin học 5

Ghi một vài nốt nhạc tuỳ ý vào bản trống

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy nút nốt nhạc trên thanh Notes.

2. Đưa con trỏ chuột vào khuông nhạc và nháy chuột tại vị trí nào đó.

Nốt nhạc được ghi vào khuông

3. Nháy nút Tẩy trên thanh công cụ và nháy chuột trên nôgs nhạc vừa ghi để xoá nốt nhạc.

4. Ghi và xoá một vài nốt nhạc khác.

T3 trang 102 SBT Tin học 5

Tạo bản nhạc mới, trống, khuông đơn, một bè, với số khuông nhạc và số ô nhịp cho trước.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy File → New

2. Trên hộp thoại Choose Page Layout xuất hiện sau đó nháy chuột chọn Single Staves

3. Gõ các số sau:

1: trong ô Staves per System (Bản nhạc một bè)

8: Trong ô System per page (8 khuông nhạc trên một trang)

5: Trong ô Measuress per (5 ô nhịp mỗi khuông nhạc) và nháy OK

T4 trang 103 SBT Tin học 5

Thay đổi số chỉ nhịp của bản nhạc

Lời giải:

Hướng dẫn: Để ý rằng số chỉ nhịp bản nhạc luôn là 4/4. Thay đổi sổ chỉ nhịp thành 2/4 bằng các bước sau:

1. Nháy chuột để đặt con trỏ trên nhịp đầu tiên.

2. Nháy Measure → Time Signature. Hộp thoại Set Time Signature xuất hiện

3. Nháy nút Vạch kết bài

4. Nháy chuột nút 2/4 và nháy OK. Số chỉ nhịp bản nhạc thành 2/4

T5 trang 103 SBT Tin học 5

Ghi bản nhạc Đàn vịt con dưới đây và lưu máy tính với tên danvitcon.enc

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Thực hiện các thao tác như đã hướng dẫn trong bài thực hành T3 để mở bản nhạc mới gồm 3 khuông nhạc, mỗi khuông 6 ô nhịp

2. Thực hiện các thao tác như đã hướng dẫn trong bài thực hành T4 để thay đổi chỉ số nhịp 4/4 thành 2/4

3. Thực hiện các thao tác đã hướng dẫn trong bài thực hành T2.

4. Chơi lại bản nhạc để kiểm tra

5. Nháy File → Save để lưu lại máy tính với tên Danvitcon.ence

T6 trang 107 SBT Tin học 5

Ghi bản nhạc Jingle Bells trong Bài 1 và lưu lại vào máy tính

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Thực hiện các thao tác như đã hướng dẫn trong bài thực hành T3 để mở bản nhạc mới gồm 7 khuông nhạc, mỗi khuông 6 ô nhịp

2. Thực hiện các thao tác như bài T4 để đổi 4/4 thành 2/4

3. Thực hiện các thao tác như bài T2 để ghi các nốt nhạc.

4. Chơi lại bản nhạc để kiểm tra

5. Nháy File → Save để lưu vào máy tính với tên JingleBells.enc

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Ghi nhạc bằng Encore gồm 7 câu hỏi và 6 bài tập thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em học nhạc - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 683
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm