Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 165: Ôn tập về giải Toán

Giải vở bài tập Toán 3 bài 165: Ôn tập về giải Toán trang 95 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các giúp các em học sinh nắm được kiến thức ôn tập các dạng bài tập về giải Toán, ôn thi cuối học kì 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 95 câu 1

Năm 2010 số dân của một huyện là 53 275 người, năm 2011 số dân của huyện này tăng thêm 761 người, năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 726 người. Hỏi năm 2012 huyện đó có số dân là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

- Tìm số dân của huyện đó năm 2011.

- Tìm số dân của huyện đó năm 2012.

Lời giải chi tiết:

Năm 2011 huyện này có số dân là:

53 275 + 761 = 54036 (người)

Năm 2012 huyện có số dân là:

54036 + 726 = 54762 (người)

Đáp số: 54762 người

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 95 câu 2

Một cửa hàng có 2345kg gạo, đã bán được 1/5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng gạo cửa hàng đã bán được.

- Tìm khối lượng gạo cửa hàng còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng đã bán là:

2345 : 5 = 469 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là:

2345 – 469 = 1876 (kg)

Đáp số: 1876kg

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 95 câu 3

Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó. Hỏi đã bán được bao nhiêu gói mì?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

8 thùng : 1080 gói

3 thùng : … gói ?

- Tìm số gói mì của 1 thùng.

- Tìm số gói mì của 3 thùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

8 thùng: 1080 gói

3 thùng: … gói ?

Bài giải

Số gói mì đựng trong một thùng là:

1080 : 8 = 135 (gói)

Số gói mì đã bán là:

135 ⨯ 3 = 405 (gói)

Đáp số: 405 gói.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 95 câu 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Giải vở bài toán 3

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ ta tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 166: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 165: Ôn tập về giải Toán trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
26 9.594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm