Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập về đại lượng

Giải vở bài tập Toán 3 bài 162: Ôn tập về đại lượng trang 91 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập về đại đại lượng, quy đổi đơn vị đo đại lượng. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 1

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

7m5cm … 7m 7m 5cm … 75cm

7m 5cm … 8m 7m 5cm … 705cm

7m 5cm … 750cm

Phương pháp giải:

- Vận dụng kiến thức : 1m = 100cm.

- Cách đổi số có hai đơn vị đo độ dài thành số có 1 đơn vị đo độ dài.

Ví dụ : 7m 5cm = 700cm + 5cm = 705cm.

- So sánh khi hai số có cùng đơn vị đo rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7m 5cm > 7m 7m 5cm > 75cm

7m 5cm < 8m 7m 5cm = 705cm

7m 5cm < 750cm

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 2

Nhìn hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3

- Quả lê cân nặng ……………..

- Quả lê nặng hơn quả táo là : ……………..

Giải vở bài tập Toán 3

- Quả táo cân nặng ……………..

Phương pháp giải:

- Tính tổng hai quả cân ở đĩa cân bên phải để tìm khối lượng của quả lê.

- Lấy khối lượng của quả cân ở đĩa cân bên phải trừ đi khối lượng của quả cân ở đĩa cân bên trái để tìm khối lượng của quả táo.

- Lấy khối lượng của quả lê trừ đi khối lượng của quả táo.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

- Quả lê cân nặng 600g

- Quả lê nặng hơn quả táo là: 300g

Giải vở bài tập Toán 3

- Quả táo cân nặng: 300g

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 3

a. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Giải vở bài tập Toán 3

b. Nhìn đồng hồ rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

Minh đi từ trường về nhà hết ……….. phút.

Phương pháp giải:

- Xác định số phút của từng thời điểm rồi vẽ thêm kim phút vào đồng hồ.

- Tìm khoảng thời gian trôi qua giữa hai thời điểm.

Lời giải chi tiết:

a.

Giải vở bài tập Toán 3

b. Minh đi từ trường về đến nhà hết 20 phút.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 4

Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền Châu đã tiêu.

- Tìm số tiền Châu còn lại.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Châu mua 3 quyển vở hết số tiền là:

2500 ⨯ 3 = 7500 (đồng)

Châu còn lại số tiền là:

10000 – 7500 = 2500 (đồng)

Đáp số: 2500 đồng

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 162: Ôn tập về đại lượng trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

2. Đề thi học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
33 8.818
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm