Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Giải vở bài tập Toán 3 bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 trang 88 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án đầy đủ, chi tiết cho các em học sinh ôn tập các dạng bài cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100000, bài Toán có lời văn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 1

Tính nhẩm:

a. 50000 + 40000 =b. 42000 + 6000 =
90000 – 20000 =86000 – 4000 =
c. 40000 x 2 =d. 12000 x 3 =
80000 : 4 =72000 : 8 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính giữa các số khác 0 rồi viết thêm các chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a. 50000 + 40000 = 90 000

90000 – 20000 = 70 000

b. 42000 + 6000 = 48000

86000 – 4000 = 82000

c. 40000 x 2 = 80000

80000 : 4 = 20000

d. 12000 x 3 = 36000

72000 : 8 = 9000

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 2

Đặt tính rồi tính:

28439 + 34256

64217 + 19547

91584 – 65039

36950 – 8924

614 x 7

9438 x 2

33888 : 8

31175 : 5

Phương pháp giải:

Vận dụng cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 đã học.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 88 câu 3

Một cộng ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 50 000 áo sơ mi

Lần đầu bán: 28 000 sơ mi

Lần sau bán: 17 000 sơ mi

Còn lại: ... sơ mi ?

- Tìm số áo sơ mi bán được trong cả hai lần.

- Tìm số áo sơ mi còn lại.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Cách 1:

Số áo mà xí nghiệp bán trong hai lần là:

28000 + 17000 = 45000 (áo)

Số áo còn lại trong xí nghiệp là:

50000 – 45000 = 5000 (áo)

Đáp số: 5000 áo

Cách 2:

Số áo sơ mi còn lại sau khi bán lần đầu là:

50000 – 28000 = 22000 (áo)

Số áo sơ mi xí nghiệp đó còn lại là:

22000 – 17000 = 5000 (áo)

Đáp số: 5000 áo

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
58 12.029
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm