Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi học 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
I. Look at the pictures and reorder the letters to become corrects words:
1. NLOOLBA
2. PALNE
3. IWNDY
4. RCA
5. LZZPUE
6. LEEHPTNA
II. Choose the best answer A, B or C
1. How many _______ do you have? - I have a cat and two dogs
A. Dogs
B. Pets
C. Birds
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. What’s _______ name?
A. its
B. it’s
C. it
3. My mother is __________ in the kitchen.
A. cooking
B. cooks
C. cook
4. ____ is the man? - He’s my father.
A. What
B. Who
C. Why
5. There is _____ fence around my house.
A. an
B. a
C. not
6. My grandfather is sixty-six _______ old.
A. year
B. yaer
C. years
7. How ____ is your grandfather? He’s seventy years old
A. age
B. old
C. olds
8. The chairs are _____ the table
A. near
B. next
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. nears
III. Answer the following questions:
1. What toy do you like?
___________________
2. How many students are there in your class?
___________________
3. Do you have any pets?
___________________
4. How old are you?
___________________
5. Are there any trees in your house?
___________________
IV. Read and decide True (T) or False (F)
Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football,
but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien
and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek.
It’s our favorite game.
Statement
T/F
1.
Ba likes skipping
2. Nam doesn’t like table tennis
3. Lien and Hoa like baseball
4. Nam likes basketball
5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek
V. Reorder words to make correct sentences:
1. my / This / school / is.
2. please / go / out / May / I ?
3. name / What/ your / is?

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 5Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 2.611
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm