Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 3 bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) trang 89 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án đầy đủ, chi tiết cho các em học sinh ôn tập các dạng bài cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100000, bài Toán có lời văn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89 câu 1

Tính nhẩm:

a. 30000 + (20000 + 40000) =

30000 + 20000 + 40000 =

60000 – (30000 + 20000) =

60000 – 30000 – 20000 =

b. 40000 ⨯ 2 : 4 =

36000 : 6 ⨯ 3 =

20000 ⨯ 4 : 8 =

60000 : 3 : 2 =

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a. 30000 + (20000 + 40000) = 90000

30000 + 20000 + 40000 = 90000

60000 – (30000 + 20000) = 10000

60000 – 30000 – 20000 = 10000

b. 40000 ⨯ 2 : 4 = 20000

36000 : 6 ⨯ 3 = 18000

20000 ⨯ 4 : 8 = 10000

60000 : 3 : 2 = 10000

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89 câu 2

Đặt tính rồi tính:

8526 + 1954

67426 + 7358

9562 – 3836

99900 – 9789

6204 ⨯ 6

8026 ⨯ 4

Phương pháp giải:

Vận dụng các kiến thức đã học về đặt tính và tính nhân, chia, cộng, trừ trong phạm vi 100 000.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89 câu 3

Tìm x:

a. 1996 + x = 2002

b. x ⨯ 3 = 9861

c. x : 4 = 250

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a. 1996 + x = 2002

X = 2002 − 1996

X = 6

b. X × 3 = 9891

X = 9891 : 3

X = 3287

c. X : 4 = 250

x = 250 × 4

X = 1000

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 89 câu 4

Mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 bóng đèn: 42 500 đồng

8 bóng đèn: … đồng ?

- Tìm giá tiền của một bóng đèn.

- Tìm giá tiền của 8 bóng đèn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 bóng đèn: 42 500 đồng

8 bóng đèn: ….. đồng?

Bài giải

Một bóng đèn hết số tiền là:

42 500 : 5 = 8500 đồng

Tám bóng hết số tiền là:

8500 x 8 = 68000 (đồng)

Đáp số: 68000 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
74 11.806
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm