Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 3 bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) trang 90 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án đầy đủ, chi tiết cho các em học sinh ôn tập các dạng bài cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100000, bài Toán có lời văn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90 câu 1

Tính nhẩm:

a. 2000 + 4000 ⨯ 2 = b. 18000 – 4000 : 2 =

(2000 + 4000) ⨯ 2 = (18000 – 4000) : 2 =

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

a. 2000 + 4000 ⨯ 2 = 10000

(2000 + 4000) ⨯ 2 = 12000

b. 18000 – 4000 : 2 = 16000

(18000 – 4000) : 2 = 7000

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90 câu 2

Đặt tính rồi tính:

897 + 7103

5000 – 75

5142 ⨯ 8

3805 ⨯ 6

13889 : 7

65080 : 8

8942 + 5457 + 105

9090 + 505 + 807

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về cách đặt tính và tính các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 đã học.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90 câu 3

Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có 1/5 số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ?

Phương pháp giải:

Có : 2450 học sinh

Hoa vàng :  số học sinh

Hoa đỏ : ... học sinh ?

- Tìm số học sinh cầm hoa vàng : Lấy 2450 chia cho 5.

- Tìm số học sinh cầm hoa đỏ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số học sinh cầm hoa vàng là:

2450 : 5 = 490 (học sinh)

Số học sinh cầm hoa đỏ là:

2450 – 490 = 1960 (học sinh)

Đáp số : 1960 học sinh

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 90 câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên:

Giải vở bài tập Toán 3

Hỏi có bao nhiêu cái bánh?

A. 13 cái bánh

B. 28 cái bánh

C. 22 cái bánh

D. 35 cái bánh

Phương pháp giải:

- Đếm số bánh có ở một hàng và một cột.

- Lấy số bánh ở một hàng nhân với số bánh ở một cột.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có 7 cái, và có 5 hàng như thế nên trên khay có số bánh là :

7 x 5 = 35 (cái bánh)

Chọn đáp án D. 35 cái bánh.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 162: Ôn tập về đại lượng

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
30 14.554
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm