Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 168: Luyện tập chung chương 5

Giải vở bài tập Toán 3 bài 168: Luyện tập chung chương 5 (tiếp theo) trang 99, 100 Vở bài tập Toán 3 tập 2 giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ hệ thống và các dạng bài tập đã học trong phạm vi SGK Toán 3, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 99 câu 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số liền trước của 5480 là:

A. 6480

B. 5481

C. 5479

D. 5470

b. Số liền sau của 10 000 là:

A. 9999

B. 10 001

C. 11 000

D. 9000

c. Số lớn nhất trong các số: 63 527 ; 63 527 ; 63 725 ; 63 752 là:

A. 63 527

B. 63 257

C. 63 725

D. 63 752

Phương pháp giải:

- Số liền trước của số a thì ít hơn a một đơn vị.

- Số liền sau của số a thì nhiều hơn a một đơn vị.

- So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

a. Chọn đáp án C. 5479

b. Chọn đáp án B. 10 001

c. Chọn đáp án D. 63 752

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 99 câu 2

Đặt tính rồi tính:

75318 + 7138

62970 – 5958

2405 ⨯ 9

6592 : 8

Phương pháp giải:

- Đặt tính.

- Tính theo quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 99 câu 3

Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được 1/3 số rau đó. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 1260 kg rau

Đã bán:  số rau đó

Còn lại: ... kg ?

- Tìm khối lượng rau đã bán.

- Tìm khối lượng rau còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số ki-lô-gam rau quầy hàng đã bán là:

1260 : 3 = 420 (kg)

Số ki-lô-gam rau còn lại là:

1260 – 420 = 840 (kg)

Đáp số: 840kg

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 100 câu 4

Xem bảng dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3

a. Lan mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Lan phải trả ……… đồng.

b. Hùng mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Hùng phải trả ……… đồng.

c. Liên mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Liên phải trả ……… đồng.

d. Lan, Hùng, Liên mua tất cả ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là ……… đồng.

e. Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là ……… đồng (để mua ………), số tiền phải trả ít nhất là ……… đồng (để mua ………).

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bảng thống kê đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Lời giải chi tiết:

a. Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Lan phải trả 55 000 đồng.

b. Hùng mua 1 con gấu, 2 quả bóng, 2 ô tô buýt.

Hùng phải trả 65 000 đồng.

c. Liên mua 1 con gấu, 4 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Liên phải trả 55 000 đồng.

d. Lan, Hùng, Liên mua tất cả 4 con gấu, 7 quả bóng, 4 ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là 175 000 đồng.

e. Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là 80 000 đồng (để mua ô tô buýt),số tiền phải trả ít nhất là 35 000 đồng (để mua quả bóng).

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 169: Luyện tập chung chương 5

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 168: Luyện tập chung chương 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
24 6.631
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm