Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 3 bài 164: Ôn tập về hình học trang 93, 94 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập về hình học, tính diện tích, chu vi các hình. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 93 câu 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Giải vở bài tập Toán 3

- Diện tích hình A là : … cm2

- Diện tích hình B là : ……….

- Diện tích hình C là : ………..

- Diện tích hình D là :……….

- Hai hình có diện tích bằng nhau là : …………

  • Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : ……………

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng ô vuông đơn vị của mỗi hình.

- So sánh rồi hoàn thành câu.

Lời giải chi tiết:

- Diện tích hình A là: 6cm2

- Diện tích hình B là: 6cm2

- Diện tích hình C là: 9cm2

- Diện tích hình D là: 8cm2

- Hai hình có diện tích bằng nhau là : hình A và hình B.

- Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : hình C.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 93 câu 2

Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16 miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ).

Giải vở bài tập Toán 3

a. Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó

b. Tính chu vi mỗi hình Hai hình đó có chu vi hơn kém nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông rồi tính độ dài cạnh hình vuông.

- Đếm số ô vuông rồi tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.

- Tính chu vi và diện tích của hình vuông và hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

a. Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó

Diện tích hình vuông MNPQ là: 8 x 8 =64 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD: 16 x 4 = 64(cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ bằng Diện tích hình chữ nhật ABCD

b. Tính chu vi mỗi hình Hai hình đó có chu vi hơn kém nhau bao nhiêu xăng-ti-mét

Chu vi hình vuông MNPQ là: 8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD: (16 + 4) x 2 = 40 (cm)

Hai hình đó có chu vi hơn kém nhau: 40 - 32 = 8 (cm)

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 94 câu 3

Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Chia hình đã cho thành hình vuông và hình chữ nhật.

- Tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật.

- Diện tích hình H bằng tổng diện tích của hình vuông và hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Diện tích hình H = diện tích ABCI + diện tích HDEG.

Diện tích hình AGCI là: 3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình HDEG là: 3 ⨯ 9 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là: 9 + 27 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 94 câu 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải vở bài tập Toán 3

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác bằng với tam giác cho trước.

- Từ đó xếp hình tam giác thành hình theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 165: Ôn tập về giải Toán

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

2. Đề thi học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
53 12.827
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm