Giáo án Công nghệ 7 bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng theo CV 5512

Giáo án Công nghệ 7 bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng là mẫu giáo án điện tử lớp 7 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án Công nghệ 7 theo đúng chương trình quy định.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây và mục đích của những biện pháp đó trong trồng trọt. Nêu được ví dụ minh họa.

- Trình bày được cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ. Trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc. Nêu VD.

- Nêu được vai trò của việc tưới, tiêu nước. Trình bày được các cách tưới nước và nêu VD mỗi cách tưới thường ứng dụng cho loại cây trồng phù hợp.

- Trình bày được cách bón thúc phân cho cây khi cần và nêu được loại phân sử dụng bón thúc có hiệu quả.

- Nêu được một cách khái quát các biện pháp cơ bản trong chăm sóc cây trồng và vai trò của mỗi biện pháp trong hệ thống các biện pháp.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm.

- Có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng.

3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ và chăm sóc cây trồng.

4. Năng lực: Tự học, hợp tác, phát hiện và giải quyết vấn đề, giao tiếp, tự đánh giá và đánh giá, tổ chức…..

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

- Kế hoạch bài học, phiếu học tập, tài liệu tham khảo.

- Hình 29, 30 sgk

2. Học sinh: Xem trước bài 19, tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.

A. Hoạt động khởi động: 5’

Mục tiêu: Huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs, kích thích học sinh tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng.

Phương thức: Hđ cá nhân, HĐ cả lớp

Sản phẩm hoạt động: trình bày miệng

Kiểm tra, đánh giá: Hs đánh giá

Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu vấn đề: Nhân dân ta có câu: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Em hiểu ý nghĩa câu nói trên như thế nào?

- HS: Tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ trả lời

- GV quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm:

Hs trình bày theo ý hiểu của mình: Nói lên tầm quan trọng của việc chăm sóc cây trồng...

* Báo cáo kết quả

- Hs trả lời

* Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Sau khi gieo trồng điều quan trọng là phải chăm sóc cây mới có thể sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Vậy kĩ thuật chăm sóc như thế nào? Để giúp các em có được kiến thức đúng và thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc cây trồng, chúng ta tìm hiểu bài hôm nay

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

1. Mục tiêu: Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây và mục đích của những biện pháp đó trong trồng trọt. Nêu được ví dụ minh họa.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá lẫn nhau

- Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi:

? Tại sao phải tỉa, dặm cây? Nêu nội dung của biện pháp tỉa, dặm cây? Lấy VD minh họa?

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

- GV theo dõi

- Dự kiến trả lời:

+ Để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.

+ Tỉa cây yếu, bị sâu, bệnh ở chỗ cây mọc dày

+ Dặm cây khoẻ vào chỗ hạt không mọc..

+ VD...

*Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

 

 

 

 

1. Mục tiêu: Trình bày được cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ. Trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc. Nêu VD.

2. Phương thức: Hđ nhóm theo bàn

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá

- Gv đánh giá

 

1. Mục tiêu: Nêu được vai trò của việc tưới, tiêu nước. Trình bày được các cách tưới nước và nêu VD mỗi cách tưới thường ứng dụng cho loại cây trồng phù hợp.

2. Phương thức: Hđ cá nhân, HĐ nhóm

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Hs đánh giá

- Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 30 (sgk/45), thảo luận nhóm:

? Tại sao cần tưới, tiêu nước.

? Điền tên các phương pháp tưới nước dưới các hình? Mỗi cách tưới thường áp dụng cho loại cây trồng nào?

- HS tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

-HS: Làm việc cá nhân sau đó thảo luận thống nhất câu trả lời trong nhóm

-GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực.

- Dự kiến sản phẩm:

+ Tưới, tiêu nước giúp cây trồng có đủ nước để sinh trưởng và phát triển tốt.

+ Phương pháp tưới:

- Tưới ngập (a): lúa, rau muống...

- Tưới vào gốc cây (b): ngô...

- Tưới thấm (c): lạc, đỗ, khoai, ngô...

- Tưới phun mưa (d): rau màu...

*Báo cáo kết quả:

- Đại diện nhóm hs trình bày kết quả thảo luận nhóm.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

 

1. Mục tiêu: Biết được qui trình bón phân thúc

2. Phương thức:

- Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập của cá nhân

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu…

? Vì sao phải bón phân hoại

? Kể các cách bón phân thúc cho cây

? Bón phân thúc theo qui trình nào

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi

- Giáo viên quan sát các nhóm tl

- Dự kiến sản phẩm:

1. Chất dinh dưỡng được phân giải ở dạng dễ tiêu, cây hút dễ dàng.

2. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc, phun trên lá.

3. Qui trình:

- Bón phân

- Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất

*Báo cáo kết quả:

Đại diện nhóm hs báo cáo kết quả.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chốt kiến thức, ghi bảng.

I.Tỉa, dặm cây: 7’

- Tỉa cây yếu, bị sâu, bệnh ở chỗ cây mọc dày

- Dặm cây khoẻ vào chỗ hạt không mọc.. - > đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.

II. Làm cỏ, vun xới: 10’

Mục đích: Diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn, chống đổ.

III. Tưới, tiêu nước:7’

1. Mục đích của việc tưới, tiêu nước

Tưới, tiêu nước giúp cây trồng có đủ nước để sinh trưởng và phát triển tốt.

2. Phương pháp tưới nước.

có 4 phương pháp tưới:

- Tưới ngập

- Tưới vào gốc cây

- Tưới thấm

- Tưới phun mưa

IV. Bón phân thúc: 6’

Qui trình:

- Bón phân

- Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất

C. Hoạt động luyện tập: 5’

1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

2. Phương thức: Hđ cá nhân

3. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

4. Kiểm tra, đánh giá:

 • Hs đánh giá lẫn nhau
 • Gv đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu :

Câu 1: Chọn đúng sai

 1. Lúa sau khi cấy chú ý tỉa dặm cây đảm bảo mật độ và khoảng cách
 2. Khi cây ngô lên cao phải chú ý làm cỏ và vun gốc
 3. Cây lúa phát triển ở thời kì làm đòng cần vun gốc
 4. Khi cây đậu ra hoa cần xới gốc và vun cao
 5. Khi lúa, lạc bị sâu, bệnh hại nên bơm nước ngập hết cây sẽ diệt được sâu bệnh hại

Câu 2: Điền tiếp vào các câu sau cho phù hợp

 1. Khi cây lúa sắp làm đòng nên bón thúc phân bằng phân............
 2. Dùng phân đạm bón thúc cho rau bằng cách...............
 3. Tưới nước cho lúa bằng cách............còn tưới cho rau bằng cách...............
 4. Dụng cụ làm cỏ cho lúa là..............dụng cụ làm cỏ cho rau là...............

Câu 3: Khi bón phân hữu cơ nên bón phân họai để:

 1. Giảm chi phí chăm sóc cây trồng.
 2. Chất dinh dưỡng ở dạng dễ phân hủy, cây hút dễ dàng .
 3. Tạo điều kiện cho phân tiếp tục hoại mục.
 4. Cả a và c.

- Hs tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu làm bài

- GV theo dõi

- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

Hs trả lời nhanh

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

GV: chiếu kết quả

Giáo án Công nghệ 7

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 • Nêu được các công việc và vai trò của mỗi công việc chăm sóc cây sau khi gieo trồng.
 • Nêu được nội dung và yêu cầu từng công việc chăm sóc cây trồng.

2. Kĩ năng: Làm việc với SGK, quan sát, phân tích tranh ảnh, tư duy.

3. Thái độ: Có ý thức tham gia chăm sóc một số cây trồng trong vườn để có sản phẩm tốt.

4. Tích hợp bảo vệ môi trường: Có ý thức bảo vệ môi trường trong trồng trọt an toàn, không làm ô nhiễm môi trường.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Hình 29, 30 SGK phóng to.

2. Học sinh: Xem trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.

Lớp

Sĩ số

Tên học sinh vắng

7a1

……………..

…………………………………………………………..

7a2

……………..

…………………………………………………………..

7a3

……………..

…………………………………………………………..

7a4

……………..

…………………………………………………………..

7a5

……………..

…………………………………………………………..

7a6

……………..

…………………………………………………………..

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao thì phải biết cách chăm sóc cây trồng. Vậy chăm sóc cây trồng như thế nào cho tốt? Bài 19 sẽ giải thích rõ điều này.

b. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu biện pháp tỉa, dặm cây

- GV: Yêu cầu HS nêu cách tiến hành tỉa, dặm cây.

- GV hỏi: Mục đích của tỉa, dặm cây là gì?

- GV: Phân tích, bổ sung.

- HS: Nêu cách tỉa, dặm cây.

- HS: Trả lời: đảm bảo mật độ, năng suất cây trồng.

- HS: Nghe và ghi vở.

I. Tỉa, dặm cây

- Tỉa cây: Tỉa bỏ các cây yếu, bệnh, chỗ cây mọc dày.

- Dặm cây: Dặm cây khoẻ vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết.

Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp làm cỏ, vun xới

- GV: Khi cây đã mọc phải làm cỏ, vun xới giúp cây sinh trưởng phát triển tốt.

- GV hỏi: Vậy, mục đích của làm cỏ, vun xới là gì?

- GV: Cho HS thảo luận nhóm câu hỏi trong SGK.

- GV: Gọi các nhóm trả lời

- GV: Chốt kiến thức.

- HS: Nghe và ghi nhớ.

 

- HS: Trả lời

- HS: Thảo luận 3’ và chọn đáp án đúng trong các đáp án SGK.

- HS: Đại diện các nhóm trả lời.

Nhóm khác bổ sung.

- HS: Nghe và ghi vở.

II. Làm cỏ, vun xới

- Diệt cỏ dại.

- Làm cho đất tơi xốp.

- Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn.

- Chống đổ

Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp tưới, tiêu nước

- GV hỏi: Mục đích của tưới nước là gì?

- GV: Có mấy cách tưới nước?

 

 

- GV: Yêu cầu HS quan sát hình 30 SGK/46 và nêu tên các biện pháp tưới nước.

 

 

- GV: Vì sao phải tiêu nước cho cây trồng?

- HS: Trả lời và ghi vở.

 

- HS:Tưới theo hàng, tưới thấm, tưới ngập, tưới phun mưa.

- HS: Làm việc nhóm 3’ và trả lời.

+ Hình a: tưới ngập.

+ Hình b: tưới theo hàng, vào gốc cây.

+ Hình c: tưới thấm.

+ Hình d: tưới phun mưa.

- HS: Theo dõi SGK và trả lời.

III. Tưới, tiêu nước

- Tưới nước để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tiêu nước: Tránh ngập úng cho cây trồng.

 

 

 

Hoạt động 4: Tìm hiểu biện pháp bón phân thúc

GV: Đặt câu hỏi cho HS

+ Bón phân thúc bằng phân hữu cơ hoai mục và phân hóa học theo những quy trình nào?

+ Em hiểu như thế nào về phân hữu cơ hoai mục?

 

 

+ Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây.

+ GV: Nhận xét

- HS: Theo quy trình:

+ Bón phân.

+ Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất.

+ Chất dinh dưỡng được phân giải ở dạng dễ tiêu, cây hút dễ dàng đáp ứng kịp thời sự sinh trưởng, phát triển.

- HS: Trả lời

 

- HS: Lắng nghe.

IV. Bón phân thúc

- Sử dụng phân hoá học hoặc phân hữu cơ hoai mục.

- Quy trình: Bón phân à Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất.

4. Củng cố - Đánh giá:

 • GV: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.
 • GV: Đặt câu hỏi một số trong nội dung bài.

5. Nhận xét, dặn dò:

 • Học bài cũ.
 • Xem trước bài: “Thu hoạch – bảo quản – chế biến nông sản”.

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 7 bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
1 3.219
Sắp xếp theo

Giáo án Công nghệ lớp 7

Xem thêm