Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được khái niệm về biểu thức đại số, tự tìm hiểu một số ví dụ về biểu thức đại số, giáo dục ý thức tự học và say mê trong học tập.

Giáo án môn Toán lớp 7

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 4: Số trung bình cộng

KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

I. Mục tiêu:

  • Học sinh hiểu được khái niệm về biểu thức đại số.
  • Tự tìm hiểu được một số ví dụ về biểu thức đại số.
  • Giáo dục HS ý thức tự học và say mê trong học tập.

II. Chuẩn bị TL-TBDH:

  • GV: sgk, sbt.
  • HS: sgk, sbt, ôn tập về biểu thức đã học ở lớp 6.

III. Tiến trình tổ chức dạy học:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

GV: Giới thiệu nội dung của chương.

3. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy và tròNội dung kiến thức cần đạt


GV: nhắc lại k/n biểu thức ở lớp 6 và cho HS nêu ví dụ về biểu thức.

GV: lưu ý đó là các biểu thức số.

GV: cho HS làm ví dụ trong sgk.

GV: cho HS làm ?1 sau đó gọi HS trả lời.

GV nêu bài toán và giới thiệu: trong bài toán trên người ta dùng chữ a thay cho một số nào đó (a đại diệncho một số nào đó)

→ Bằng cách tương tự ví dụ trên hãy viết
biểu thức biểu thị chu vi HCNcủa bài toán trên?

GV: Khi a = 2 biểu thức trên biểu thi chu vi HCN nào?

Hỏi tương tự khi a = 3,5

GV: cho HS thảo luận làm ?2 sau đó gọi đại diện HS trả lời.

GV: giới thiệu: Các biểu thức 2.(5 + a) a + 2, a.(a + 2) là những biểu thức đại số.

GV: giới thiệu Khái niệm Biểu thức đại số như sgk và cho Hs đọc Ví dụ về Biểu thức đại số trong SGK và nêu thêm các ví dụ khác.

GV: nêu cách viết gọn trong biểu thức đại số và lấy ví dụ minh họa.

GV: cho HS làm ?3, goi HS lên bảng làm bài và HS khác nhận xét chữa bài.

GV trong các biểu thức đại số các chữ đại
diện cho một số tùy ý nào đó. Người ta gọi những chữ như vậy là biến số.

→ Yêu cầu HS tìm các biến trong các biểu thức trên.

GV: gọi HS đọc phần chú ý trong SGK.

1. Nhắc lại về biểu thức

a) KN: <sgk>

b) Ví dụ:
Biểu thức số biểu thị chu vi HCN là:
2.(5+8) cm

?1 <sgk>: Biểu thức số biểu thị diện tích của HCN là: 3.(3 + 2) cm2.

2. Khái niện về biểu thức đại số

a) Bài toán: <sgk>

Biểu thức biểu thị chu vi HCN là:
2.(5 + a) cm

?2 <sgk>

Gọi a là chiều rộng của HCN:
chiều dài của HCN là a + 2 (cm)
Biểu thức biểu thị diện tích: a.(a + 2)

?3 <sgk>:
a) Quãng đường đi được sau x (h) của 1 ô tô đi với vận tốc 30 km/h là : 30.x (km)

b) Tổng quãng đường đi được của người đó là: 5x + 35y (km)

b) Chú ý: <sgk>

Đánh giá bài viết
1 2.083
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 7

    Xem thêm