Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 3 giúp học sinh năm vững nội dung bài học về ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng, biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian, biết đọc các biểu đồ đơn giản và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 1

Giáo án Đại số 7 chương 3 bài 2

BIỂU ĐỒ

I. Mục tiêu:

 • Học sinh hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.
 • Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian.
 • Biết đọc các biểu đồ đơn giản và vận dụng kiến thức vào thực tế.

II. Chuẩn bị TL-TBDH:

 • GV: sgk, sbt, thước kẻ, bảng phụ.
 • HS: sgk, sbt, thước kẻ; ôn tập về biểu đồ đã học ở lớp 6.

III.Tiến trình tổ chức dạy học :

1. Tổ chức: KT s/số

2. Kiểm tra bài cũ:

GV: đặt vấn đề như phần mở bài trong sgk.

3. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy và tròNội dung kiến thức cần đạt

GV: cho hs xem lại bảng tần số của bảng 1 và quan sát biểu đồ ở Hình 1, và giới thiệu: ngoài cách dùng bảng tần số để biểu diễn giá trị và tần số cảu dấu hiệu người ta còn dùng biểu đồ → cho ta hình ảnh dễ nhớ, dễ thấy, so sánh, ...

GV: cho hs làm câu ? trong sgk và hdhs vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

GV: gọi HS nêu các bước để vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

 • Lập bảng tần số
 • Dựng hệ trục tọa độ: trục hoành ghi các giá trị của dấu hiệu, trục tung ghi tần số tương ứng.
 • Vẽ các điểm đã cho trong bảng tấn số
 • Vẽ các đoạn thẳng

GV: cho hs quan sát biểu đồ hình 2 và nêu chú ý như sgk.

GV: gọi hs đọc và so sánh các số liệu của biểu đồ đó.

1. Biểu đồ đoạn thẳng

2. Chú ý

Bên cạnh các biểu đồ đoạn thẳng thì trong các tài liệu thống kê hoặc trong sách, báo, ... chúng ta còn gặp lọai biểu đồ hình chữ nhật.

* Ví dụ: Hình 2 - sgk - trang 14.

Đánh giá bài viết
1 345
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 7

  Xem thêm