Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học (Tiết 2)

Giáo án Hóa học 8: Tính theo phương trình hóa học (Tiết 2)

Giáo án Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học (Tiết 2) sẽ giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh biết cách bước tính thể tích của chất tham gia và sản phẩm theo phương trình hoá học. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

BÀI 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (Tiết 2)

A) Mục tiêu.

1. Kiến thức: Biết cách bước tính thể tích của chất tham gia và sản phẩm theo phương trình hoá học.

2. Kỹ năng: Giải được bài toán tính thể tích của chất tham gia và sản phẩm theo phương trình hoá học.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao.

B) Trọng tâm: Cách tính thể tích chất khí tham gia và sản phẩm.

C) Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài.

* Phương pháp: Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình (thông báo).

D) Tiến trình dạy học.

I) Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học. (3 phút)

II) Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Em hãy nêu cách tính khối lượng của chất tham gia và sản phẩm theo phương trình hoá học?

III) Nêu vấn đề bài mới: (2 phút) Làm thế nào để tính được thể tích chất tham gia và sản phẩm theo phương trình hoá học?

IV) Các hoạt động học tập:

Hoạt động I: Bằng cách nào tính được thể tích chất tham gia và sản phẩm. (15 phút)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Học sinh nghiên cứu sgk, nghiên cứu ví dụ 1: Trả lời câu hỏi.

+ Muốn tìm thể tích của sản phẩm ta phải làm gì?

Cho học sinh nêu cách tính thể tính của 1 chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn?

- Cho học sinh nhận xét, đánh giá.

+ Muốn tính được số mol của sản phẩm ta phải làm gì?

- Cho học sinh nhận xét, đánh giá. Cho học sinh nghiên cứu ví dụ 2 sgk. Trả lời câu hỏi.

+ Muốn tính được thể tích của chất tham gia trong phản ứng hoá học ta phải làm gì?

+ Muốn tính được số mol của chất tham gia trong phản ứng ta phải làm gì?

- Giáo viên cho học sinh cả lớp nhận xét, đánh giá.

+ Vậy em hãy dựa vào các ví để đưa ra các bước tính thể tích của chất tham gia và sản phẩm theo phương trình hoá học.

- Suy luận – tìm ra câu trả lời:

+ Phải tìm được số mol của sản phẩm đó trong phương trình hóa học.

+ Ta phải tính được số mol của chất tham gia và dựa vào phương trình hoá học để tính số mol của sản phẩm.

+ Ta phải tính được số mol của nó.

+ Ta phải tính được số mol của chất chất tham gia, hoặc sản phẩm trong phản ứng hoá học (đã cho số liệu).

- Đưa ra các bước tính như sgk.

*) Tiểu kết: Cách nào tính được thể tích chất tham gia và sản phẩm.

  • Viết được phương trình hóa học.
  • Tính số mol của chất bài ra đã cho.
  • Dựa trên số mol của chất đã biết, để tính số mol của chất chưa biết (tính theo phương trình hóa học).
  • Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc sản phẩm tạo thành.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Hóa học lớp 8

    Xem thêm