Giáo án Hóa học 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Giáo án Hóa học lớp 8

Giáo án Hóa học 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối với nội dung được biên soạn chi tiết giúp học sinh nắm được phân tử Axít gồm 1 (nhiều) nguyên tử Hiđro liên kết với gốc Axít; phân tử Bazơ gồm 1 (nhiều) nguyên tử Hiđro liên kết với 1 (nhiều) nhóm OH.

Giáo án Hóa học 8 Bài thực hành 6

Giáo án Hóa học 8 bài 40: Dung dịch

BÀI 37: AXIT – BAZƠ - MUỐI

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

Biết được:

 • Định nghĩa axit, bazơ, muối theo thành phần phân tử.
 • Cách gọi tên axit, bazơ, muối.
 • Phân loại axit, bazơ, muối.

2. Kỹ năng

 • Phân loại được axit, bazơ, muối theo công thức hoá học cụ thể.
 • Viết được CTHH của một số axit, bazơ, muối khi biết hoá trị của kim loại và gốc axit.
 • Đọc được tên một số axit, bazơ, muối theo CTHH cụ thể và ngược lại.
 • Phân biệt được một số dung dịch axit, bazơ bằng giấy quì tím.
 • Tính được khối lượng một số axit, bazơ, muối tạo thành trong phản ứng.

II. Chuẩn bị

Vào bài mới

Chúng ta đã làm quen với một hợp chất vô cơ có tên là oxít. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác: Axít, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào?, có công thức hoá học, tên gọi ra sao?. Được phân loại như thế nào?. Tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

Hoạt động 1: Tìm hiểu về axit

Yêu cầu HS lấy ví dụ về một số axit đã biết. Em hãy nhận xét điểm giống và khác nhau trong các thành phần phân tử trên.

 • Từ nhận xét hãy rút ra định nghĩa về axit.
 • Các nguyên tử H này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.
 • Nếu gốc axit là A với hoá trị, em hãy rút ra công thức chung của axit.
Đánh giá bài viết
4 1.874
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 8

Xem thêm