Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro

Giáo án Hóa học 8

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Bài giáo án điện tử Hóa học 8 này là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh hiểu được nguyên tắc điều chế khí H2 trong phòng TN, tính chất vật lý (nhẹ nhất, ít tan trong H2O), tính chất hoá học (tính khử).

Giáo án Hóa học 8 bài 36: Nước

Giáo án Hóa học 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

BÀI 35: THỰC HÀNH 5: ĐIỀU CHẾ – THU KHÍ HIĐRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐRO

I. Mục tiêu

  • HS nắm vững nguyên tắc điều chề hiđrô trong PTN, tính chất vật lý, t/c hoá học.
  • HS được rèn luyện kĩ năng, thao tác làm thí nghiệm, lắp dụng cụ thí nghiệm, điều chế thu khí H2 bằng cách đẩy không khí và đẩy nước, kỹ năng nhận ra hiđrô, biết kiểm tra độ tinh khiết của hiđro.
  • Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét các hiện tượng thí nghiệm. Rèn luyện khả năng viết phương trình hoá học.

II. Chuẩn bị

  • Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm có nhánh, giá sắt, kẹp gỗ, ống dẫn khí, ống nghiệm.
  • Hoá chất: Zn, HCl, CuO.

III. Hoạt động Dạy - Học

Hoạt động 1. Thí nghiệm 1: Điều chế khí hiđro từ HCl, Zn. Đốt cháy khí hiđro trong không khí

GV: Lưu ý cho HS nội quy phòng thí nghiệm và quy tắc đảm bảo an toàn.

- Nêu nguyên liệu điều chế H2 trong phòng thí nghiệm?

- Viết phương trình phản ứng điều chế H2 từ Zn, dung dịch HCl?

GV: Hướng dẫn HS lắp dụng cụ như hình vẽ 5.4 SGK tr 114.

GV: Hướng dẫn hs cách tiến hành thí nghiệm và thử độ tinh khiết của H2

- Quan sát và nhận xét hiện tượng?

GV: Theo dõi các nhóm làm thí nghiệm để có thể uốn lắn những nhóm làm chưa tốt.

GV: Lưu ý HS trước khi đốt khí H2 phải để cho H2 thoát ra ngoài khoảng 1 phút rồi mới đốt.

GV: Nhận xét và cho HS làm thí nghiệm hai.

HS: Trong phòng thí nghiệm thường dùng kim loại ( Zn, Al..) và axit (HCl, H2SO4 loãng...)

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

HS làm thí nghiệm điều chế và đốt khí H2.

HS quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 8

Xem thêm