Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Hóa học 8 bài 40: Dung dịch

Giáo án Hóa học lớp 8

Giáo án Hóa học 8 bài 40: Dung dịch với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu khái niệm dung môi chất tan và dung dịch, nắm được dung dịch bão hoà và dung dịch chưa bão hòa.

Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Giáo án Hóa học 8 bài 43: Pha chế dung dịch

BÀI 40: DUNG DỊCH

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

 • Khái niệm: Dung môi, chất tan, dung dịch.
 • Biện pháp làm cho quá trình hoà tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn.

2. Kỹ năng

 • Hoà tan nhanh được một số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím) trong nước.
 • Phân biệt được hỗn hợp với dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hoà với dung dịch chưa bão hoà trong một số hiện tượng của đời sống hàng ngày.

3. Thái độ: Tiếp tục gây hứng thú học tập cho HS.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

 • Hoá chất: NaCl, C12H22O11, H2O, dầu ăn, xăng (dầu hỏa).
 • Dụng cụ: cốc, đũa.

2. Học sinh: Đọc bài mới và liên hệ thực tế.

III. Tiến trình

1. Ổn định tổ chức

2. Bài mới

a. Vào bài: Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối. Vậy dung dịch là gì? Các em hãy tìm hiểu.

b. Hoạt động dạy và học

Nội dungHoạt động của GV, HS

I. Dung môi - Chất tan - Dung dịch

- Thí nghiệm 1: SGK – Trang 135.

- Thí nghiệm 2: SGK – Trang 135.

- Kết luận:

 • Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
 • Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
 • Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

Ví dụ: Dung dịch nước muối: Muối là chất tan, nước là dung môi.

Hoạt động 1: Dung môi - Chất tan - Dung dịch

- GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm 1: Cho 1 thìa đường nhỏ vào cốc nước, khuấy đều. Quan sát ghi lại hiện tượng.

- HS: Làm thí nghiệm, quan sát nêu hiện tượng "đường tan trong nước tạo thành nước đường".

- GV: Nước đường là chất lỏng đồmg nhất, không phân biệt đâu là đường, đâu là nước. Em hãy xác định: Dung môi, chất tan, dung dịch?

- HS: Dung môi là nước, chất tan là đường, dung dịc là nước đường.

- GV: HS làm thí nghiệm 2: Cho 1 thìa nhỏ đầu ăn vào cốc đựng dầu hoả, cốc thứ 2 đựng nước, lắc nhẹ.

- HS: Làm thí nghiệm, quan sát nêu hiện tượng: Dầu ăn tan trong dầu hoả, dầu ăn không tan trong nước.

- GV: Rút ra nhận xét?

Đánh giá bài viết
1 1.686
Sắp xếp theo

  Giáo án Hóa học lớp 8

  Xem thêm