Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Giáo án Hóa học lớp 8

Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu nhận biết được chất tan và chất không tan trong nước, biết được độ tan của một chất H2O là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của 1 chất trong nước.

Giáo án Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Giáo án Hóa học 8 bài 43: Pha chế dung dịch

BÀI 41: ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Biết được:

  • Khái niệm về độ tan theo khối lượng hoặc thể tích.
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn, chất khí: nhiệt độ, áp suất.

2. Kỹ năng

  • Tra bảng tính tan để xác định được chất tan, chất không tan, chất ít tan trong nước.
  • Thực hiện thí nghiệm đơn giản thử tính tan của một vài chất rắn, lỏng, khí cụ thể.
  • Tính được độ tan của một vài chất rắn ở những nhiệt độ xác định dựa theo các số liệu thực nghiệm.

3. Thái độ: Tiếp tục gây hứng thú học tập cho HS.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

  • Hoá chất: NaCl, CaCO3, H2O
  • Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, thìa thuỷ tinh.

2. Học sinh: Đọc bài mới tìm hiểu độ tan của axit, bazơ, muối.

III. Tiến trình

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Thế nào là dung dịch, dung dịch bão hoà, dung dịch chưa bão hoà? Cho ví dụ?

3. Bài mới

a. Vào bài: Các em đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhaucó thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhaucũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được độ tan này chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

b. Hoạt động dạy và học

Đánh giá bài viết
1 1.159
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 8

Xem thêm