Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 44

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 44: Đoạn văn trong bài miêu tả cây cối bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I . MỤC TIÊU

1. KT: - Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (ND Ghi nhớ).

- Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng một đoạn văn nói về lợi ích của cây em biết (BT1, 2, muc III).

2. KN: Rèn kĩ năng trình bày đoạn văn miêu tả

3. TĐ: Gd hs chăm sóc và bảo vệ cây cối

II. Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh về cây gạo (cc)

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. KTBC:

Đọc đoạn văn đã viết ở tiết TLV trước.

+ Nêu cách tả của tác giả trong đoạn văn Trái vải tiến vua.

- GV nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới:

a). Giới thiệu bài:

b). Giảng bài

b 1) Phần nhận xét:

* Bài tập 1: Gọi hs đọc đoạn văn

Bài tập 2 + 3: Gọi hs nêu Y/C

Cho HS trình bày kết quả

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

b 2) Phần Ghi nhớ:

- Cho HS đọc nội dung phần ghi nhớ.

b 3). Phần luyện tập:

* Bài tập 1: Cho HS đọc yêu cầu BT 1.

- Cho HS làm bài.

Cho HS trình bày bài làm.

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

* Bài tập 2: Cho HS đọc yêu cầu BT.

- Cho HS làm bài.

- Cho HS trình bày.

- GV nhận xét và khen những HS viết hay.

3. Củng cố, dặn dò:

Nhắc lại ghi nhớ

Liên hệ, nhận xét tiết học.

Yêu cầu những HS viết đoạn văn chưa đạt về nhà viết lại.

- Dặn HS quan sát cây chuối tiêu.

- Đọc đoạn văn miêu tả loài hoa hay thứ quả em thích đã làm ở tiết TLV trước.

-Tả trái vải từ vỏ ngoài đến khi bóc vỏ, thấy cùi vải dày, trắng ngà, hột nhỏ, vị ngọt, nhai mềm, giòn, …

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc bài Cây gạo

- 1 hs nêu Y/C

Cho hs thảo luận cặp- Trình bày kết quả

Bài Cây gạo có 3 đoạn:

+ Đoạn 1: Thời kì ra hoa.

+ Đoạn 2: Lúc hết mùa hoa.

+ Đoạn 3: Thời kì ra quả.

- HS chép lời giải đúng vào vở.

- 3- 4 HS đọc.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- HS làm bài cá nhân: Đọc bài Cây trám đen, xác định các đoạn trong bài, nêu nội dung chính của mỗi đoạn.

+Bài Cây trám đen có 4 đoạn:

+Nội dung của mỗi đoạn:

* Đoạn 1: Tả bao quát thân cây, cành cây, lá cây trám đen.

* Đoạn 2: Giới thiêu 2 loại trám đen: trám đen tẻ và trám đen nếp.

* Đoạn 3: Nêu ích lợi của quả trám đen.

* Đoạn 4: Tình cảm của người tả với cây trám đen.

- 1 HS đọc, lớp lắng nghe.

- HS viết đoạn văn nói về ích lợi của một loài cây mình thích.

- Một số HS đọc đoạn văn.

- Lớp nhận xét.

- HS cả lớp.

Đánh giá bài viết
1 60
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tập làm văn 4

    Xem thêm