Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 31

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 31: Luyện tập miêu tả đồ vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I . MỤC TIÊU

1. KT: Dựa vào dàn ý đã lập (TLV tuần 15), viết được 1 bài văn miêu tả đồ chơi em thích với 3 phần: mở bài - thân bài- kết bài.

2. KN: Rèn kĩ năng trình bày bài văn miêu tả

3. TĐ: Giáo dục những tình cảm đối với đồ vật .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Gọi HS đọc bài giới thiệu đồ chơi hoặc lễ hội ở quê em.

- GV nhận xét ghi điểm

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: (1’)

b. Giảng bài (28’)

* Tìm hiểu đề

- Gọi HS đọc gợi ý

Hướng dẫn HS xây dựng kết cấu 3 phần của 1 bài

Chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em.

Gọi HS đọc phần thân bài

Em chọn phần kết bài nào? Hãy đọc phần kết bài của em.

* Viết bài

Quan sát giúp đỡ hs

GV thu bài chấm

3. Củng cố, dặn dò (2’).

Bài văn miêu tả đồ vật gồm có mấy phần? Nêu yêu cầu của mỗi phần?

Liên hệ gd hs.

Nhận xét tiết học.

Dặn dò học sinh ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

2 hs đọc bài của mình

Luyện tập miêu tả đồ vật

3 HS đọc

HS đọc

dàn ý tả đồ chơi

2 HS đọc to trước lớp

1 HS đọc

2 HS trình bày.

- HS tự viết bài vào vở.

Đánh giá bài viết
1 41
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tập làm văn 4

    Xem thêm