Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 7

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 7: Cốt truyện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I . MỤC TIÊU

1. KT: -Hiểu được thế nào là cốt truyện và 3 phần cơ bản của cốt truyện: mở đầu, diễn biến, kết thúc (Nd ghi nhớ).

-Bước đầu biết sắp xếp các sự việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập kể lại truyện đó (Bt mục III)

2. KN: Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài văn rõ ràng

3. TĐ: Gd hs yêu môn học

II. ĐỒ DÙNG:

Bảng nhóm

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức: (2’)

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Một bức thư thường gồm những phần nào? Hãy nêu nội dung của mỗi phần?

Nhận xét cho điểm HS.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài (1’)

b. Giảng bài (28’)

b 1 ) Phần nhận xét

Bài 1:Yêu cầu HS đọc đề bài.

Theo em thế nào là sự việc chính?

Chia nhóm phát bảng nhóm một số nhóm

Yêu cầu đọc lại truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu và tìm các sự việc chính.

-GV giúp đỡ từng nhóm

Nhận xét bổ sung

Bài 2.

Vậy cốt truyện là gì?

Nhận xét

Bài 3- Gọi HS đọc yêu cầu.

Cốt truyện thường có những phần nào? Tác dụng từng phần?

Nhận xét bổ sung

b.2 ) ghi nhớ

- Gọi HS đọc phần Ghi nhớ.

b.3) Luyện tập

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và sắp xếp các sự việc bằng cách đánh dấu theo số thứ tự 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6.

- Nhận xét bổ sung

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS tập kể lại truyện trong nhóm

- Tổ chức cho HS thi kể.

- Nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố – dặn dò:

Câu chuyện Cây Khế khuyên chúng ta điều gì?

Liên hệ gd hs

5. Nhận xét tiết học

Có 3 phần: phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư.

1 HS đọc thành tiếng.

- Sự việc chính là những sự việc quan trọng, quyết định diễn biến các câu chuyện mà khi thiếu nó câu chuyện không còn đúng nội dung và hấp dẫn nữa.

Nhóm 4 em

Một số nhóm trình bày.

- Sự việc 1: Dế Mèn gặp Nhà Trò ngồi

khóc bên tảng đá.

- Sự việc 2: Dế Mèn gạn hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn Nhện ức hiếp và đòi ăn hiếp.

- Sư việc 3: Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện.

- Sự việc 4: Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò.

- Sự việc 5: Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo, Nhà Trò được tự do.

Nhận xét nhóm bạn

- Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm

nồng cốt cho diễn biến của truyện.

1 HS đọc yêu cầu.

Có 3 phần: phần mở đầu, phần diễn biến, phần kết thúc.

- Mở đầu: Sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác.

-Diễn biến: Các sự việc chính kế tiếp

-Kết thúc: Kết quả của các sự việc

2 đến 3 HS đọc ghi nhớ.

1 HS đọc

- Thảo luận

- Đánh dấu bằng bút vào VBT.

1b – 2d – 3a – 4c – 5e – 6g.

1 HS đọc yêu cầu

- Tập kể trong nhóm.

Hs thi kể trước lớp

- Khuyên chúng ta nên chấp nhận những điều mình đã có, không nên tham lam.

Đánh giá bài viết
1 93
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tập làm văn 4

    Xem thêm