Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 64

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 64: Điền vào giấy tờ in sẵn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I . MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  • Hiểu nội dung và yêu cầu trong điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua bào chí trong nước.
  • Điền đúng ND trong điện chuyển tiền đi. Giấy đặt mua báo chí trong nước.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đơn từ.

3. Thái độ:

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ- VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

A. Bài cũ:(5')

- YC hs đọc lại thư chuyển tiền đã điền hoàn chỉnh.

- Nhận xét cho điểm.

B. Bài mới:(30')

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp.

2. Bài giảng:

Bài 1:

- Gọi hs đọc yc bài tập.

+ Trong trường hợp bài tập nêu ra, ai là người gửi, ai là người nhận?

- HD hs: Điện chuyển tiền đi cũng là một dạng gửi tiền, gửi tiền bằng thư hay điện báo đều được nhưng gửi bằng điện chuyển tiền sẽ nhanh hơn và cước phí của nó cũng cao hơn.

- Lưu ý hs một số ND trong điện chuyển tiền:

+ N3VNPT là kí hiệu riêng của bưu điện.

+ ĐCT: là điện chuyển tiền.

+ Họ tên người gửi: Là họ tên mẹ em.

+ Địa chỉ: Ghi theo địa chỉ hộ khẩu của mẹ em.

Số tiền được gửi được viết bằng số, sau đó viết lại bằng chữ.

+ Họ tên người nhận: Là họ tên của ông bà em.

+ Tin tức kèm theo nếu cần: Dòng này nếu cần thì ghi và ghi thật ngắn gọn vì mỗi chữ đều phải trả cước phí.

+ Nếu cần sửa chữa điều em đã viết, em hãy viết vào ô dành cho việc sửa chữa ở

dưới.

- Các mục khác do nhân viên bưu điện và ông, hoặc bà em ghi.

- YC hs giỏi làm mẫu.

- Gọi hs đọc lại thư chuyển tiền đã điền xong.

- Nhận xét bài làm của hs.

Bài 2

- Tiến hành tương tự.

Lưu ý: Ghi rõ tên độc giả.

- Địa chỉ.

- Ghi theo chiều ngang từng dòng.

- Ghi rõ ngày tháng năm đặt mua.

- Gọi hs đọc bài.

- Nhận xét, sửa sai cho từng em - cho điểm từng hs.

C. Củng cố- Dặn dò:(5')

- Hệ thống ND bài.- Nhận xét giờ học.

- Thực hiện yc của gv.

- Nêu yc bài tập.

- Người gửi là mẹ em, người nhận là bà, hoặc ông em.

- Nghe.

- Làm bài cá nhân.

- Đọc bài viết của mình trước lớp.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Đọc yc bài tập.

- Thảo luận cặp trao đổi làm bài.

- Đọc bài làm.

- Nhận xét bài bạn.

- Nắm ND học ở nhà.

Đánh giá bài viết
1 95
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tập làm văn 4

    Xem thêm