Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 22

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 22: Kết bài trong văn kể chuyện bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I . MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nhận biết được hai cách kết bài (kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng) trong bài văn kể chuyện (mục I và BT1, BT2 mục III).

  • Bước đầu viết được đoan kết bài cho bài văn kể chuyện theo cách mở rộng (BT3, mục III)
  • Kết bài một cách tự nhiên, lời văn sinh động, dùng từ hay.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng viết các kiểu kết bài.

3. Thái độ: yêu thích môn học, chăm chỉ tập viết các đoạn văn để rèn cách viết văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ viết sẵn kết bài Ông trạng thả diều theo hướng mở rộng và không mở rộng.

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. KTBC: (5')

- 1em đọc mở bài gian tiếp.

- 1em đọc mở bài gián tiếp Bàn chân kì diệu.

- GV theo dõi nhận xét và cho điểm từng HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài (2')

b. Phần nhận xét (10')

Bài 1, 2

- 2HS đọc nối nhau truyện Ông trạng thả diều. Cả lớp đọc thầm trao đổi và tìm đoạn kết của truyện.

- Gọi HS phát biểu

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.

- 2 HS lên bảng.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc tiếp nối nhau.

HS1: từ đầu … chơi diều.

HS2: Tiếp … nước Nam ta.

- HS đọc thầm, dùng bút chì gạch chân đoạn kết bài trong truyện.

- Kết bài: Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Việt Nam ta.%

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tập làm văn 4

    Xem thêm