Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 18

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án môn Tập làm văn lớp 4 bài 18: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I . MỤC TIÊU

1. KT: - Xác định được mục đích trao đổi, vai trong trao đổi, lập được dàn ý rõ nội dung của bài trao đổi để đạt được mục đích.

-Bước đầu biết đóng vai trao đổi và dùng lời lẽ, cử chỉ thích hợp, nhằm đạt mục đích thuyết phục.

2. KN: Rèn kĩ năng trình bày rõ ràng

+ KNS: Thể hiện sự tự tin. Lắng nghe tích cực. Thương lượng. Đặt mục tiêu, kiên định

3. TĐ: Biết bày tỏ ý kiến với người thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ viết sẵn đề bài TLV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. KT bài cũ: (5’)

Gọi HS kể lại câu chuyện Yết Kêu.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1’)

Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

b ) Giảng bài (30’)

* Hướng dẫn HS phân tích đề bài.

Gọi HS đọc đề bài

Phân tích đề bài, gạch chân những từ ngữ quan trọng: nguyện vọng, môn năng khiếu, trao đổi, anh (chị), ủng hộ, cùng bạn đóng vai.

Gọi 3 HS đọc gợi ý 1, 2, 3.

Nội dung trao đổi là gì?

Đối tượng trao đổi là gì?

Mục đích trao đổi để làm gì?

* HS thực hành trao đổi theo cặp.

Cho HS trao đổi, thống nhất dàn ý đối đáp.

Thi trình bày trước lớp

Nhận xét, góp ý bổ sung

3. Củng cố, dặn dò (4’)

- Để thực hiên nguyện vọng của mình em cần trao đổi ý kiến với ai?

-Về nhà viết lại bài văn.

- 2 HS thực hiện yêu cầu.

HS nhắc lại tên bài

HS đọc đề bài

3 HS đọc.

-Trao đổi về nguyện vọng muốn học thêm một môn năng khiếu của em.

- Anh hoặc chị của em.

- Làm cho anh, chị hiểu rõ nguyện vọng của em; giải đáp những khó khăn, thắc mắc anh, chị đặt ra để anh chị ủng hộ em thực hiện nguyện vọng ấy.

HS thực hành trao đổi, lần lượt đổi vai nhau.

một số cặp thi đóng vai trao đổi trước lớp.

Đánh giá bài viết
1 117
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Tập làm văn 4

    Xem thêm