Giáo án môn Toán Hình học lớp 12 chương 1

Giáo án điện tử môn Toán Hình học lớp 12 chương 1 sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến: khối đa diện, khối đa diện lồi, khối đa diện đều, tính thể tích khối đa diện...... Bộ giáo án soạn sẵn môn Toán Hình học lớp 12 chương 1 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Giáo án điện tử môn Toán Hình học lớp 12 chương 1

Giáo án môn Toán lớp 12 bài Mặt cầu

Giáo án môn Toán: Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án môn Toán Đại số lớp 12

KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

 • Hiểu được thế nào là một khối đa diện và hình đa diện.
 • Hiểu được các phép dời hình trong không gian.
 • Hiểu được hai đa diện bằng nhau bằng các phép biến hình trong không gian.

2. Về kĩ năng:

 • Biết nhận dạng được một khối đa diện.
 • Biết chứng minh hai khối đa diện bằng nhau nhờ phép dời hình.

3. Về tư duy và thái độ:

 • Biết quy lạ về quen. Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

 • Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học, bảng phụ.
 • Chuẩn bị của học sinh: Kiến thức cũ về định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp; các phép biến hình, phép dời hình trong mặt phẳng ở lớp 11.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tổ chức lớp học.

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Hãy nêu định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp?

HĐ1: Trên bảng phụ này có vẽ hình chóp S.ABCDE và hình lăng trụ ABCDE.A'B'C'D'E'.

Để dẫn dắt đến khái niệm khối chóp và khối lăng trụ và các khái niệm liên quan.

3. Giảng bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng

HĐ1: Hãy chỉ rõ hình chóp S.ABCD là hình giới hạn những mặt nào?

 • Hình chóp chia không gian làm 2 phần phần trong và phần ngoài, dẫn dắt đến khái niệm khối chóp là là phần không gian giới hạn bởi hình chóp kể cả hình chóp đó tương tự ta có khối lăng trụ.
 • Hãy phát biểu cho khối chóp cụt.

HĐ2: Các khái niệm của hình chóp, lăng trụ vẫn đúng cho khối chóp và khối lăng trụ.

H/s hãy trình bày:

 • Tên của khối lăng trụ, khói chóp.
 • Đỉnh, cạnh, mặt bên, mặt đáy, cạnh bên, cạnh đáy của khối chóp, khối lăng trụ.
 • Giáo viên gợi ý về điểm trong và điểm ngoài của khối chóp,khối chóp cụt.

H/s đánh giá được các mặt giới hạn của hình chóp mà giáo viên đã nêu.

+H/s thảo luận và trả lời cho khối chóp cụt.

+Học sinh thảo luận để hoàn thành các khái niệm mà giáo viên đã đặt ra.

+H/s phát biểu thé nào là điểm trong và điểm ngoài của khối lăng trụ, khối chóp.

I. Khối lăng trụ và khối chóp

+Khối lăng trụ (khối chóp) là phần không gian được giới hạn bởi một hình lăng trụ (hình chóp) kể cả hình lăng trụ (hình chóp) ấy.

+Khối chóp cụt (tương tự).

+Điểm trong, điểm ngoài của khối chóp, khói lăng trụ (SGK).

Đánh giá bài viết
2 1.128
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm