Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 1

Giáo án môn Vật lý 7

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 1: Nhận biết ánh sáng - nguồn sáng và vật sáng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu

*Kiến thức: Bằng thí nghiệm ta khẳng định được rằng ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng vật đó truyền vào mắt ta.

*Kĩ năng: Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng.

*Thái độ: Rèn thái độ trung thực, tinh thần hợp tác trong nhóm khi làm thí nghiệm.

II.Chuẩn bị

*GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS:

  • Hộp kín trong có gắn chiếc đèn pin.
  • Pin, dây nối và công tắc.

III. Phương pháp: Vận dụng, vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm

IV.Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra:

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập

GV dựa vào mục mở bài SGK tổ chức tình huống học tập

Hoạt động 2: Nhận biết ánh sáng, khi nào ta nhận biết ánh sáng

GV cho HS đọc phần “nhận biết ánh sáng” để thu thập thông tin.

GV đặt vấn đề: Vậy khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

-Trong những trường hợp mắt ta nhận biết ánh sáng,có điều kiện nào giống nhau?

-Yêu cầu HS làm việc cá nhân để điền vào câu kết luận.

-HS đọc phần nhận biết ánh sáng ở SGK

-HS trả lời câu C1

-HS điền vào câu kết luận.

Hoạt động 3: Khi nào ta nhìn thấy một vật

Lý do nào mắt ta nhìn thấy được một vật?

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: đọc mục II –Nhìn thấy một vật, làm thí nghiệm và thảo luận để trả lời câu C2.

Vậy khi nào ta nhìn thấy một vật?

-HS đọc SGK

và thảo luận để trả lời khi nào ta nhìn thấy vật trong buồng kín?

-HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận

Hoạt động 4: Phân biệt nguồn sáng và vật sáng:

GV yêu cầu HS đọc câu C3, thảo luận nhóm và trả lời câu nầy.

Dây tóc bóng đèn và tờ giấy trắng vật nào phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu đến?

-Học sinh đọc và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C3

-HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận

Hoạt động 5: Vận dụng

-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời câu C4

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu C4: Lý do nào ta thấy được khói của nắm hương bay lên trước đèn pin?

-HS trả lời câu C4

-HS thảo luận nhóm trả lời câu C5.

I. Nhận biết ánh sáng

+ C1: Có ánh sáng truyền vào mắt ta

Kết luận: Ánh sáng

II. Khi nào ta nhìn thấy một vật

+ C2: Trường hợp a ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì mảnh giấy trắng phát ra ánh sáng truyền vào mắt ta

III. Nguồn sáng và vật sáng
-Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

+ C3: - Dây tóc là nguồn sáng

- Mảnh giấy trắng là vật hắt lại ánh sáng

Kết luận:

Phát ra ……… Hắt lại

IV. Vận dụng

+ C4 : Thanh đúng vì không có ánh sáng truyền vào mắt ta nên ta không thể nhìn thấy

+ C5: Khói gồm các hạt nhỏ li ti. Các hạt khói được đèn chiếu sáng trở thành các vật sáng, các vật sáng nhỏ li ti đó xếp lại gần nhau tạo thành vật sáng mà ta nhìn thấy được

Đánh giá bài viết
1 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 7 Xem thêm